AKTUALITY

Pracovný pomer (uzatváranie a ukončovanie) a aktuality v sociálnom poistení v 3. štvrťroku
27.10.2023, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
ONLINE WEBINÁR

Seminár je zameraný na vybrané časti Zákonníka práce v oblasti pracovných pomerov, nová povinnosť pre zamestnávateľov v SP, novinky v dôchodkoch a materských dávkach

Viac info, prihlasovanie...

Vybrané daňové témy DPH roka 2023
14.11.2023, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY
ONLINE WEBINÁR

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

Aktuality v mzdovej učtárni, ročné zúčtovanie dane, daňový bonus
26.1.2024, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
ONLINE WEBINÁR

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

Daňová závierka 2023 – zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2023 na praktickom príklade
8.2.2024, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

 

Ekonomické semináre           Kurzy opatrovania


Kurzy podvojného účtovníctva      NJ pre opatrovateľky


Účtovníctvo, mzdy                Preklady angličtina


Manažérske vzdelávanie      ACT for dependent people


Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.