Realizované     kurzy opatrovania


KURZ OPATROVANIA Považská Bystrica, od 17.8.2009

Akreditovaný vzdelávací kurz profesionálnej opatrovateľky v rozsahu 224 hodín.

KURZ OPATROVANIA Trenčín, od 11.9.2009

Akreditovaný vzdelávací kurz profesionálnej opatrovateľky v rozsahu 224 hodín.

KURZ OPATROVANIA Púchov, od 5.10.2009

Akreditovaný vzdelávací kurz profesionálnej opatrovateľky v rozsahu 224 hodín.

KURZ OPATROVANIA Považská Bystrica, od 9.11.2009

Akreditovaný vzdelávací kurz profesionálnej opatrovateľky v rozsahu 224 hodín.

KURZ OPATROVANIA Púchov, od 18.12.2009

Akreditovaný vzdelávací kurz profesionálnej opatrovateľky v rozsahu 224 hodín.

KURZ OPATROVANIA Považská Bystrica, od 22.2.2010

Akreditovaný vzdelávací kurz profesionálnej opatrovateľky v rozsahu 224 hodín.

KURZ OPATROVANIA Púchov, od 13.4.2010

Akreditovaný vzdelávací kurz profesionálnej opatrovateľky v rozsahu 224 hodín.

Kurz NEMECKÉHO JAZYKA pre OPATROVATEĽKY
– základná úroveň (úplní začiatočníci)
Považská Bystrica, od 3.5.2010

32 vyučovacích hodín (2x týždenne po 2 vyuč. hodiny, v poobedňajších hodinách)

Kurz NEMECKÉHO JAZYKA pre OPATROVATEĽKY
– vyššia úroveň (uchádzači so základnými znalosťami)
Považská Bystrica

32 vyučovacích hodín (2x týždenne po 2 vyuč. hodiny, v poobedňajších hodinách)

KURZ OPATROVANIA Považská Bystrica, máj 2010

Akreditovaný vzdelávací kurz profesionálnej opatrovateľky v rozsahu 224 hodín.

KURZ OPATROVANIA Považská Bystrica, 15.6.2010

Akreditovaný vzdelávací kurz profesionálnej opatrovateľky v rozsahu 224 hodín.

KURZ OPATROVANIA Púchov, 12.10.2010

Akreditovaný vzdelávací kurz profesionálnej opatrovateľky v rozsahu 224 hodín.

Kurz NEMECKÉHO JAZYKA pre OPATROVATEĽKY
– základná úroveň (úplní začiatočníci)
Považská Bystrica, 31.1.2011

Rozsah kurzu: 32 vyučovacích hodín
2x týždenne po 2 vyuč. hodiny (v poobedňajších hodinách)

KURZ OPATROVANIA Považská Bystrica, 8.2.2011

Chcete sa stať profesionálnou opatrovateľkou? Ponúkame vám akreditovaný vzdelávací kurz v rozsahu 224 hodín.