Kontakt

GARAND edu s.r.o.
konateľ Mgr. Dana Gabrišová
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44 084 641
DIČ: 2022617993
Neplatiteľ DPH
 
Mgr. Dana Gabrišová, GARAND
Šoltésovej 1655/155
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34969284
DIČ: 1032384188
Neplatiteľ DPH
 
GARAND s.r.o.
konateľ Mgr. Dana Gabrišová
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 348 201
IČ DPH: SK2022075000
Registrácia: Okresný súd Trenčín, odd. s.r.o., vložka č. 16082/R
Platiteľ DPH
 
email: gabrisova@garand.sk
tel:     042/4330065
mobil: 0905/548 427