Štruktúra vzdelávacích programov

  • Identifikácia problému formou workshopu
  • Návrh systému vzdelávania
  • Realizácia vzdelávania formou tréningu
  • Implementácia do praxe
  • Prípravu a organizovanie vzdelávacích aktivít na základe analýzy vzdelávacích potrieb.
  • Tvorbu projektov v maximálnej spolupráci s klientom a na základe jeho špecifických podmienok.
  • Jednotný systém vzdelávania pracovníkov.
  • Komplexný prístup ku klientovi za účelom výrazne prispieť k rozvoju firemnej kultúry.
  • Prvostupňové a nadstavbové vzdelávanie pracovníkov.