Realizované     ekonomické semináre


ZÁKONNÍK PRÁCE V PRAXI PO NOVELE
Považská Bystrica, 27.05.2010

Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. po nadobudnutí účinnosti Zákona č. 574/2009 s účinnosťou od 1.3.2010

DPH v praxi po novele od 1.1.2011
Považská Bystrica, 9.12.2010

Novela Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. platnej od 1.1.2011 a vybrané otázky z praxe.

Daň z príjmov zo závislej činnosti
Považská Bystrica, 15.12.2010, Lektor: Ing. Marta Lešková

Seminár je zameraný na problematiku zdaňovania príjmov zo závislej činnosti a pripravované zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2011

Daň z príjmov fyzických osôb, daň zo závislej činnosti, novela 2011
Považská Bystrica, 26.1.2011, Lektor: Ing. Marta Lešková

Seminár je zameraný na problematiku zdaňovania príjmov FO a príjmov zo závislej činnosti a na pripravované zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2011

Daň z príjmov právnických osôb 2010, novela 2011
Považská Bystrica, 3.2.2011, Lektor: Ing. Ľubica Sekerková

Seminár je určený záujemcom o problematiku dane z príjmov právnických osôb pre rok 2010 a pripravovaným zmenám od 1.1.2011

Novela Zákona o DPH,
novela Zákona o registračných pokladniciach
Považská Bystrica, 15.2.2011, Lektor: Ing. Alžbeta Hermanová

Seminár je určený účtovníkom a ostatným záujemcom o problematiku DPH a zmeny pri evidovaní tržieb ERP. Venuje sa novele Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. platnej od 1.1.2011 a vybraným otázkam z praxe.

Sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2011 v praxi,
Ročné zúčtovanie zdrav. poistenia za rok 2010
Považská Bystrica, 11.3.2011, Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Cieľom seminára je predovšetkým riešiť otázky účastníkov z praxe z oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.

Novela Zákonníka práce
Považská Bystrica, 26.8.2011, Lektor: Ing. Anton Hartel

Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. po novele s účinnosťou od 1.9.2011

Novela Zákonníka práce
Považská Bystrica, 14.9.2011, Lektor: Ing. Anton Hartel

Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. po novele s účinnosťou od 1.9.2011

Sociálne a zdravotné poistenie v praxi,
odvodová reforma od 1.1.2012
Považská Bystrica, 6.10.2011, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Cieľom seminára je predovšetkým riešiť otázky účastníkov z praxe z oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a informovať o pripravovanej odvodovej reforme od 1.1.2012.

Zákon o správe daní - daňového poriadku účinného od 1.1.2012
Považská Bystrica, 1.12.2011, Lektor: Ing. Božena JURČÍKOVÁ

Seminár je zameraný na zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). V daňovom poriadku dochádza k podstatným legislatívnym úpravám hlavne v oblasti registračnej a oznamovacej povinnosti daňových subjektov a v oblasti výkonu daňovej kontroly. Seminár je určený pre podnikateľov a zamestnancov obecných a mestských úradov na oddelení daní a poplatkov.

Zákon o DPH,
Zákon o registračných pokladniciach
Považská Bystrica, 7.12.2011, Lektor: Ing. Alžbeta Hermanová

Seminár je určený účtovníkom a ostatným záujemcom o problematiku DPH a zmeny pri evidovaní tržieb ERP. Venuje sa novele Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. platnej od 1.1.2012 a vybraným otázkam z praxe.

Sociáne a zdravotné poistenie v praxi v r. 2011, pripravované zmeny k 1.1.2012
Považská Bystrica, 9.12.2011, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Cieľom seminára je predovšetkým riešiť otázky účastníkov z praxe z oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a informovať o pripravovanej odvodovej reforme od 1.1.2012.

Daň z príjmov fyzických osôb, daň zo závislej činnosti, novela 2012
Považská Bystrica, 16.12.2011, Lektor: Ing. Marta LEŠKOVÁ

Seminár je určený záujemcom o problematiku dane z príjmov FO a zo závislej činnosti.

Daň z príjmov fyzických osôb, daň zo závislej činnosti, novela 2012
Považská Bystrica, 26.1.2012, Lektor: Ing. Marta LEŠKOVÁ

Seminár je určený záujemcom o problematiku dane z príjmov FO a zo závislej činnosti.

Daň z príjmov právnických osôb, zmeny v Zákone o DzP od 1.1.2012
Považská Bystrica, 31.1.2012, Lektor: Ing. Ľubica SEKERKOVÁ

Seminár je určený záujemcom o problematiku dane z príjmov právnických osôb pre rok 2011 a zmenám v Zákone o DzP účinných od 1.1.2012

Sociálne a zdravotné poistenie v praxi v r. 2011, pripravované zmeny k 1.1.2012
Považská Bystrica, 7.2.2012, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Cieľom seminára je predovšetkým riešiť otázky účastníkov z praxe z oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a informovať o pripravovanej odvodovej reforme od 1.1.2012.

Účtovná závierka 2011,
zmeny postupov účtovania pre rok 2012,
špecifické účtovné prípady
Považská Bystrica, 28.2.2012, Lektor: Ing. Alena LEČKOVÁ

Seminár je zameraný na účtovnú závierku za rok 2011 a na nové zmeny v Postupoch účtovania v roku 2012 a na účtovanie špecifických účtovných prípadov z každej účtovej triedy. Je určený účtovníkom a ekonómom.

Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2013,
zmeny platné od 1.1.2013
Považská Bystrica, 26.9.2012, Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Cieľom seminára je predovšetkým riešiť otázky účastníkov z praxe z oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a informovať o pripravovanej odvodovej reforme od 1.1.2013.

Novela zákona o DPH od 1.10.2012
Považská Bystrica, 3.10.2012, Lektor: Ing. Alžbeta HERMANOVÁ

Novela Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. platná od 1.10.2012 obsahuje opatrenia týkajúce sa nových podmienok registrácie na DPH, nové pravidlá dňa dodania tovaru do iného členského štátu, zmeny podávania Súhrnných výkazov. Buďte na tieto zmeny pripravení.

Novela Zákonníka práce
Považská Bystrica, 20.11.2012, Lektor: Ing. Anton Hartel

Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. po novele s účinnosťou od 1.1.2013

Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2013,
zmeny platné od 1.1.2013
Považská Bystrica, 28.11.2012, Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Cieľom seminára je predovšetkým riešiť otázky účastníkov z praxe z oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a informovať o pripravovanej odvodovej reforme od 1.1.2013.

Daň z príjmov FO, závislá činnosť
Považská Bystrica, 17.12.2012, Lektor: Ing. Marta Lešková

Seminár je zameraný na problematiku zdaňovania príjmov FO a príjmov zo závislej činnosti a na novelu Zákona o dani z príjmov FO od 1.1.2013

Daň z príjmov FO, závislá činnosť
Považská Bystrica, 17.1.2013, Lektor: Ing. Marta Lešková

Seminár je zameraný na problematiku zdaňovania príjmov FO a príjmov zo závislej činnosti a na novelu Zákona o dani z príjmov FO od 1.1.2013

Daň z príjmov právnických osôb 2012,
zmeny v Zákone o DzP od 1.1.2013

Považská Bystrica, 30.1.2013, Lektor: Ing. Ľubica Sekerková

Seminár je určený záujemcom o problematiku dane z príjmov právnických osôb pre rok 2012 a zmenám v Zákone o DzP účinných od 1.1.2013

Aplikačná prax v sociálnom a zdravotnom poistení po 1.1.2013
Považská Bystrica, 22.2.2013, Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Cieľom seminára je predovšetkým informovať o schválených zmenách v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia od 1.1.2013.

Zákon o DPH v praxi od 1.1.2013, elektronické reg. pokladnice
Považská Bystrica, 11.4.2013, Lektor: Ing. Alžbeta Hermanová

Seminár sa bude zaoberať najmä problémovými oblasťami uplatňovania dane z pridanej hodnoty a tiež zmenami v zákone o ERP od 1.1.2013

Problémové témy z oblasti majetku a dani z príjmov PO
Považská Bystrica, 7.6.2013, Lektor: Ing. Zdenka Kováčová

Seminár je určený záujemcom o problémové témy z oblasti zaradenia, vyradenia a odpisovania majetku a tiež o problematiku rezerv, opravných položiek, daňových a nedaňových položiek a ďalších zmien v zákone o DZP PO v roku 2013.

Ochrana osobných údajov
Považská Bystrica, 18.11.2013, Lektor: JUDr. Marcela Macová

Od 1. júla 2013 je účinný nový Zákon o ochrane osobných údajov. Podľa novej právnej úpravy prevádzkovateľ, ktorý má viac ako 20 oprávnených osôb, bude musieť mať poverenú výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu...

Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, SZČO, novely od 1.1.2014
Považská Bystrica, 19.11.2013, Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Seminár je zameraný na komplexné prebratie sociálneho a zdravotného poistenia zamestnancov aj SZČO. Je určený začínajúcim mzdárkam, účtovníčkam ale aj pokročilým, ktorí si potrebujú problematiku zopakovať, utvrdiť, doplniť.

Novela zákona o DPH od 1.1.2014
Považská Bystrica, 3.12.2013, Lektor: Ing. Alžbeta Hermanová

Seminár sa bude zaoberať najmä novelou Zákona o DPH od 1.1.2014, zmenami v registráciách, opravou a úpravou odpočítanej dane.

Daň z príjmov právnických osôb - zmeny pre rok 2013, novela od 1.1.2014
Považská Bystrica, 16.12.2013, Lektor: Ing. Zdenka Kováčová

Seminár je určený záujemcom o problémové témy z oblasti zdaňovania PO, ktoré nadobudli účinnosť v priebehu roku 2013 a ďalšie zmeny v Zákone o DzP PO od 1.1.2014.

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
Považská Bystrica, 17.12.2013, Lektor: Ing. Marta Lešková

Seminár je určený záujemcom o problematiku ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 a zmien od 1.1.2014

Ochrana osobných údajov
Považská Bystrica, 20.12.2013, Lektor: JUDr. Marcela Macová

Od 1. júla 2013 je účinný nový Zákon o ochrane osobných údajov. Podľa novej právnej úpravy prevádzkovateľ, ktorý má viac ako 20 oprávnených osôb, bude musieť mať poverenú výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu...

Sociálne a zdravotné poistenie, zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2014
Považská Bystrica, 14.1.2014, Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Seminár je zameraný hlavne na novely a zmeny v oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a zmien v mzdovej oblasti pre rok 2014.

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
Považská Bystrica, 29.1.2014, Lektor: Ing. Marta Lešková

Seminár je určený záujemcom o problematiku ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 a zmien od 1.1.2014

Novela zákona o DPH od 1.1.2014
Považská Bystrica, 31.1.2014, Lektor: Ing. Alžbeta Hermanová

Seminár sa bude zaoberať najmä novelou Zákona o DPH od 1.1.2014, zmenami v registráciách, opravou a úpravou odpočítanej dane.

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2013 - zmeny v zákone o DzP od 1.1.2014
Považská Bystrica, 5.2.2014, Lektor: Ing. Ľubica Sekerková

Seminár je zameraný na novely a zmeny v oblasti podávania daňového priznania právnických osôb, zdaňovacích období či podielovej dani.

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov FO za rok 2013 a zmeny v roku 2014
Považská Bystrica, 12.2.2014, Lektor: Ing. Marta Lešková

Ochrana osobných údajov s návodom na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie
Považská Bystrica, 28.2.2014, Lektor: JUDr. Marcela Macová

Novela zákona o DPH od 1.1.2014
Považská Bystrica, 9.4.2014, Lektor: Ing. Alžbeta Hermanová

Seminár sa bude zaoberať praktickými príkladmi pri podávaní a vypĺňaní kontrolného výkazu s upozornením na prípadné časté chyby, ktorých sa platitelia dane dopúšťajú a tiež novelou Zákona o DPH od 1.1.2014, zmenami v registráciách, opravou a úpravou odpočítanej dane, postupom v združeniach po 1.1.2014 – uvádzanie v kontrolnom výkaze.

Najnovší zákon o ochrane osobných údajov. Odborná príprava na skúšku zodpovedných osôb
Považská Bystrica, 12.5.2014, Lektor: JUDr. Marcela Macová

Seminár je určený pre „pokročilejších“ v oblasti ochrany osobných údajov. Obsahom nebudú všeobecné informácie a vysvetlenia čo je potrebné vypracovať podľa nového zákona o ochrane osobných údajov, ale príprava na skúšku zodpovednej osoby.

Novela zákona o DPH od 1.10.2014, novely 2015
Považská Bystrica, 7.11.2014, Lektor: Ing. Alžbeta Hermanová

Seminár sa bude zaoberať najmä novelou Zákona o DPH s čiastočnou účinnosťou od 1.10.2014, od 1.1.2015 a od 1.7.2015, problémovými oblasťami DPH a zmenami v Zákone o ERP a správe daní

Aktuality v mzdovej účtárni
Považská Bystrica, 27.11.2014, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je zameraný na zmeny k 1.7.2014 – doba trvania dohôd a novely od 1.1.2015 v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia z pohľadu výšky minimálnej mzdy, zníženie odvodov pre nízkopríjmových zamestnancov, nová odpočítateľná položka pre zamestnancov s minimálnou mzdou, ktorí nebudú platiť zdravotné poistenie.

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2015
Považská Bystrica, 2.12.2014, Lektor: Ing. Zdenka KOVÁČOVÁ

Seminár je zameraný na zmeny v odpisovaní hmotného majetku, zmeny v daňových výdavkov a stanovení základu dane, zmeny v oblasti zdaňovania príjmov FO a zavedenie daňových stimulov pre oblasť vedomostnej ekonomiky.

Odpočítateľná položka v zdravotnom poistení od 1.1.2015
Považská Bystrica, 30.1.2015 13:00, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na zníženie odvodov pre nízkopríjmových zamestnancov, na novú odpočítateľnú položku pre zamestnancov s minimálnou mzdou, ktorí nebudú platiť zdravotné poistenie.

Daň z príjmov FO 2014, daň zo závislej činnosti 2014, novely od 1.1.2015
Považská Bystrica, 29.1.2015, Lektor: Ing. Marta BORÁKOVÁ

Seminár je zameraný na vyčíslenie základu dane z príjmov FO za rok 2014, uplatnenie daňových výdavkov a daňovej straty 2014, zároveň aj na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 a zmeny Zákona o DzP od 1.1.2015

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2014 - zmeny v zákone o DzP od 1.1.2015
Považská Bystrica, 12.2.2015, Lektor: Ing. Ľubica SEKERKOVÁ

Seminár je zameraný na podávanie daňového priznania za rok 2014 – vyplnenie DP 2014 formou komplexného príkladu, na výpočet daňových licencií, odpočet daňovej straty a tiež na zmeny v Zákone o DzP od 1.1.2015

Transferové oceňovanie, dokumentácia k transferovému oceňovaniu, zmeny v legislatíve v roku 2015
Považská Bystrica, 29.9.2015, Lektor: Ing. Silvia KARELOVÁ

Tento seminár Vám poskytne základné poznatky z problematiky transferového oceňovania vysvetlené na praktických príkladoch a zároveň návod, ako by mala vyzerať dobrá dokumentácia a ako treba ju pripraviť... Seminár je určený všetkým, ktorí by mali s problematikou transferového oceňovania pracovať v budúcnosti, alebo s ňou už pracujú a pritom si nie sú celkom istí, či postupujú správne.

Sociálne a zdravotné poistenie v roku 2015 komplexne
Považská Bystrica, 30.9.2015, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na základné pojmy sociálneho a zdravotného poistenia, zamestnanci – povinnosti, vykazovanie, vymeriavací základ, odvodové úľavy.

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky
Považská Bystrica, 26.11.2015, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce a podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia súdov a správnych orgánov.

Novela zákona o DPH od 1.1.2016
Považská Bystrica, 1.12.2015, Lektor: Ing. Alžbeta HERMANOVÁ

Seminár sa bude zaoberať najmä novelou Zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2016 a problémovými oblasťami DPH formou praktických príkladov.

Účtovná závierka za rok 2015. Novely Postupov účtovania a Zákona o účtovníctve 2015
Považská Bystrica, 9.12.2015, Lektor: Ing. Štefánia HAŠČÍKOVÁ

Seminár je zameraný na spracovanie účtovnej závierky za rok 2015 s aplikáciou zmien postupov účtovania a novely Zákona o účtovníctve 2015.

Daňové výdavky a základ dane 2015. Odpisy majetku 2015. Novela Zákona o dani z príjmov od 1.1.2016
Považská Bystrica, 14.12.2015, Lektor: Ing. Zdenka KOVÁČOVÁ

Seminár je zameraný na správne vyčíslenie základu dane a posúdenie daňových výdavkov za rok 2015, odpisy za rok 2015 a na novelu Zákona o DzP od 1.1.2016.

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
Považská Bystrica, 14.1.2016, Lektor: Ing. Marta BORÁKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2016

Daň z príjmov právnických osôb, daňové priznanie 2015
Považská Bystrica, 29.1.2016, Lektor: Ing. Ľubica SEKERKOVÁ

Seminár je zameraný na daňové priznanie právnických osôb za rok 2015 - zmeny v tlačive DP, zmeny v zákone o dani z príjmov účinné v roku 2015, novela ZDP od 1.1.2016.

Novela zákona o DPH od 1.1.2016
Považská Bystrica, 3.2.2016, Lektor: Ing. Alžbeta HERMANOVÁ

Seminár sa bude zaoberať najmä novelou Zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2016 a problémovými oblasťami DPH formou praktických príkladov.

Daň z príjmov fyzických osôb
Považská Bystrica, 1.3.2016, Lektor: Ing. Marta BORÁKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na zmeny v zdaňovaní príjmov z podnikania, SZČO, prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu, ostatných príjmov u FO za rok 2015 a na zmeny od 1.1.2016

Praktikum DPH k Novele DPH 2016
Považská Bystrica, 12.5.2016, Lektor: Ing. Alžbeta HERMANOVÁ

Seminár sa bude zaoberať najmä problémovými otázkami DPH v oblasti dodania stavebných prác s praktickými príkladmi k novele Zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2016.

Elektronické schránky pre právnické osoby od 1.1.2017
Považská Bystrica, 24.11.2016, Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ

Od 1.1.2017 je povinná aktivácia e-schránok pre právnické osoby. E-schránka PO je určená na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci. Elektronickou komunikáciou sa rozumie doručovanie elektronických dokumentov a zasielanie elektronických podaní. Tento spôsob komunikácie plne nahrádza doručovanie dokumentov v listinnej podobe.

Novela DPH od 1.1.2017. Vybrané prípady DPH v praktických príkladoch
Považská Bystrica, 30.11.2016, Lektor: Ing. Martin ŤAŽKÝ

Seminár je zameraný na často diskutované otázky z oblasti zákona o DPH a ich aplikáciu v praxi na konkrétnych príkladoch.

Daňové výdavky a základ dane 2016, odpisy majetku, novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2017
Považská Bystrica, 9.12.2016, Lektor: Ing. Zdenka KOVÁČOVÁ

Seminár je zameraný na správne vyčíslenie základu dane a posúdenie daňových výdavkov za rok 2016, odpisy za rok 2016 a na novelu Zákona o DzP od 1.1.2017.

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
Považská Bystrica, 14.12.2016, Lektor: Ing. Marta BORÁKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2017

Sociálne a zdravotné poistenie v roku 2017 komplexne
Považská Bystrica, 11.1.2017, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na pripravované zmeny v mzdovej učtárni od 1.1.2017 z pohľadu sociálneho a zdravotného poistenia. Na seminári sa dozviete aj aké obmedzenia sa chystajú pri vykonávaní práce na dohody u evidovaných nezamestnaných a zmeny v exekučných zrážkach.

Daň z príjmov fyzických osôb – ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, daňové priznanie formou praktického príkladu
Považská Bystrica, 1.2.2017, Lektor: Ing. Marta BORÁKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na zmeny v zdaňovaní príjmov z podnikania, SZČO, prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu, ostatných príjmov u FO za rok 2016 a na zmeny od 1.1.2017

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2016 formou praktického príkladu, novela 2017
Považská Bystrica, 15.2.2017, Lektor: Ing. Ľubica SEKERKOVÁ

Seminár je zameraný na daňové priznanie právnických osôb za rok 2016 - zmeny v tlačive DP, zmeny v zákone o dani z príjmov účinné v roku 2016, pripravovaná novela ZDP od 1.1.2017 a od 1.2.2017.

Považská Bystrica, 26.4.2017, Lektor: Ing. Silvia KARELOVÁ
Metodik na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve

Problematika transferového oceňovania je osobitne upravená v zákone o dani z príjmov, kde sa od januára 2017 v značnej miere menia doterajšie pravidlá transferového oceňovania vo vzťahu k tuzemským aj zahraničným závislým osobám. Spoločnou črtou týchto zmien je sprísnenie povinností pre daňové subjekty a zadefinovanie špecifických sankcií pre transferové oceňovanie.

Obmedzenie práce nezamestnaných a ďalšie zmeny od 1.5.2017
Považská Bystrica, 4.5.2017, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je zameraný na možnosti výkonu práce evidovaných nezamestnaných, na obmedzenie práce na dohodu a zmeny v Zákonníku práce pri práci vo sviatok od 1.5.2017.

DPH – najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi
Považská Bystrica, 27.10.2017, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY
Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä DPH a dani z príjmov PO.

Seminár je zameraný na najčastejšie chyby a problémy v oblasti DPH, napríklad neoprávnený nárok na odpočítanie DPH, nesprávne stanovenie výšky daňovej povinnosti či nesprávne uvádzanie informácií v daňovom priznaní DPH.

Exekučné zrážky zo mzdy
Považská Bystrica, 15.11.2017, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
odborníčka na mzdovú problematiku

Seminár je tematicky zameraný na zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce a podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia súdov a správnych orgánov.

Daň z príjmov právnických osôb, novela od 1.1.2018
Považská Bystrica, 13.12.2017, Lektor: Ing. Zdenka Kováčová
Ministerstvo financií SR

Seminár je zameraný na novelu zákona o DZP od 1.1.2018, na správne vyčíslenie základu dane a posúdenie daňových výdavkov za rok 2017, odpisy za rok 2017.

Aktuality v mzdovej učtárni
Považská Bystrica, 15.12.2017, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
odborníčka na mzdovú problematiku

Seminár je zameraný na zmeny od 1.1.2018 v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia, dane z príjmu, nových nezdaniteľných častí, minimálnych mzdových nárokov a vymeriavacích základov.

Novela zákona o DPH od 1.1.2018. DPH v praxi
Považská Bystrica, 18.1.2018, Lektor: Ing. Vladimír OZIMÝ
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Odborný lektor s dlhoročnou praxou, venuje sa najmä DPH a dani z príjmov PO.

Seminár je zameraný na novelu zákona o DPH, ktorá je účinná od 1.1.2018 a prináša viaceré zmeny. Ďalej sa na seminári budeme zaoberať problémami pri uplatňovaní DPH v praxi.

Daň z príjmov zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie 2017
Považská Bystrica, 30.1.2018, Lektor: Ing. Marta BORÁKOVÁ
FR SR Žilina

Seminár je tematicky zameraný na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2018

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2017 formou praktického príkladu, novela 2018
Považská Bystrica, 8.2.2018, Lektor: Ing. Ľubica SEKERKOVÁ
FS, DÚ Trenčín

V rámci komplexného príkladu prierez celým zákonom o dani z príjmov a jeho novelami, ktoré nadobudli účinnosť v r. 2017 a majú dopad na vyplnenie tlačiva DP PO za rok 2017. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2018 so zameraním na PO.

Daňová závierka pre právnické osoby 2017
Považská Bystrica, 28.2.2018, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY
Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä DPH a dani z príjmov PO.

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov PO so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania DzP PO na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Novela Zákonníka práce od 1.5.2018, zmeny v SP a ZP
Považská Bystrica, 12.4.2018, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Od 1.5.2018 je účinná novela Zákonníka práce. Po novom by sa mali vyplácať príplatky za nočnú prácu, za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok ako aj príplatok za sťažený výkon práce širšiemu okruhu ľudí. Dostanú ich nielen zamestnanci, ale už aj dohodári.

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
Považská Bystrica, 17.4.2018, Lektor: JUDr. Marcela Macová

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Od 25.5.2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z.z. Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.

Aktuality v mzdovej učtárni
Považská Bystrica, 26.10.2018, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je zameraný na pracovný čas, nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, pracovné cesty, dovolenky, nadčasy, príplatky, pohotovosť, dohody.

GDPR a ochrana osobných údajov v praxi
Považská Bystrica, 7.11.2018, Lektor: JUDr. Marcela Macová

Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom potrebné informácie v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na zvládnutie nových pravidiel v praxi. Všetky potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte zároveň možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú. V rámci školenia vám tiež ozrejmíme v akom rozsahu sa na vás vzťahuje nariadenie GDPR a v akom nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – keďže nie celý zákon sa vzťahuje na každý subjekt.

DPH – najčastejšie chyby a problémy v praxi + nové príklady. Informácia k pripravovanej novele od 1.1.2019
Považská Bystrica, 16.11.2018, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Seminár je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH na ďalších príkladoch z praxe, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.

Exekučné zrážky zo mzdy
Považská Bystrica, 22.11.2018, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce a podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia súdov a správnych orgánov, poradie a výpočet zrážok, postup a povinnosti zamestnávateľa.

SCHVÁLENÉ NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV OD 1.1.2019 – DPH, DZP – rekreačné poukazy, daň z poistenia, e-kasa
Považská Bystrica, 11.1.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Od januára 2018 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov, so zameraním najmä na novelu zákona o DPH a novely dane z príjmov prijaté v roku 2018, a iné daňové zákony.

Zákon o DzP PO, daňové a nedaňové výdavky
Považská Bystrica, 16.1.2019, Lektor: Ing. Zdenka KOVÁČOVÁ

Seminár je zameraný na Zákon o DzP PO v znení platnom od 1.1.2018 a na správne vyčíslenie základu dane a posúdenie daňových výdavkov za rok 2018.

Ročné zúčtovanie dane 2018, daň zo závislej činnosti, novela 2019
Považská Bystrica, 30.1.2019, Lektor: Ing. Marta BORÁKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2019

Daňová závierka dane z príjmov po 2018 – daňové priznanie na príklade až do tlačiva
Považská Bystrica, 18.02.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

E-kasa – používanie novej online RP od 1.4.2019
Považská Bystrica, 10.4.2019, Lektor: Ing. Marta BORÁKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na prechod zo starej ERP na novú on-line pokladnicu e-kasa od 1.4.2019 a e-kasa klient od 1.7.2019.

Rekreačné príspevky, príplatky od 1.5.2019, letné a vianočné odmeny, materská a rodičovská dovolenka komplexne
Považská Bystrica, 26.4.2019, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na aktuality v mzdovej učtárni – podmienky poskytovania rekreačných príspevkov, oslobodenie pri letných a vianočných odmenách, zmeny príplatkov za prácu od 1.5.2019 a tiež komplexný pohľad na materskú a rodičovskú dovolenku z pohľadu zamestnávateľa ale aj zamestnanca.

DPH – pre každodennú prax
Považská Bystrica, 30.5.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Cieľom seminára je rozbor kľúčových ustanovení zákona o DPH a vysvetlenie ich väzby vo vzájomných súvislostiach potrebných pre každodennú prax s upozornením aj na zmeny od 1.1.2019. Vzhľadom na významné daňové riziká DPH je potrebné ovládať túto problematiku, aby ste sa v budúcnosti vyhli dorubeniu dane, resp. spochybneniu odpočtu DPH na vstupe. Zároveň bude upozornené aj na väzbu zákona o dani z príjmov pre uplatnenie daňového výdavku.

Zákonník práce v praxi
Považská Bystrica, 29.10.2019, Lektor: JUDr. Ivana GAJDOŠÍKOVÁ

Cieľom školenia je získať prehľad, kde hľadať odpovede na dennodenné otázky súvisiace so Zákonníkom práce, ukázať účastníkom, že Zákonník práce má svoju logiku a veľa vecí sa dá logicky odvodiť.

Najčastejšie chyby a problémy DPH a dane z príjmov
Považská Bystrica, 12.11.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Seminár je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH a DANI Z PRÍJMOV na príkladoch z praxe.

MZDY – pracovný čas, mzdové zvýhodnenia, dohody, sociálne a zdravotné poistenie
Považská Bystrica, 20.11.2019, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na pracovný čas, mzdové zvýhodnenia a príplatky, na povinnosti a termíny voči sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Novely daňových zákonov - DPH, daň z príjmov a iné
Považská Bystrica, 29.11.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Ročné zúčtovanie dane 2019, daň zo závislej činnosti, novela 2020
Považská Bystrica, 17.1.2020, Lektor: Ing. Marta BORÁKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2020.

Aktuality v mzdovej učtárni a povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov
Považská Bystrica, 28.1.2020, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na aktuality v mzdovej učtárni – minimálna mzda 2020, zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti a nové legislatívne zmeny v mzdovej oblasti.

Daňová závierka 2019 – zostavenie DP PO na praktickom príklade až do tlačiva
Považská Bystrica, 29.1.2020, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ DzP PO so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania PO s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov daňového priznania - upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov.

Novela zákonníka práce od 4.4.2020, aktuality súvisiace s mimoriadnou situáciou
Považská Bystrica, 23.6.2020, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný novelu Zákonníka práce od 4.4.2020, na mimoriadne opatrenia súvisiace s pandémiou a na kľúčové ustanovenia Zákonníka práce pre reštart ekonomiky.

Novely daňových zákonov 2021 (DPH, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve, Daň z motorových vozidiel pre rok 2020 a iné)
ONLINE SEMINÁR, 4.12.2020, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Pripravili sme pre Vás prehľad najdôležitejších noviel zákonov od roku 2021, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vaše podnikanie.

Aktuality v mzdovej učtárni 2021
ONLINE SEMINÁR, 11.12.2020, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na mzdovú problematiku počas mimoriadnej situácie a na nové zmeny od 1.1.2021.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti
ONLINE SEMINÁR, 18.1.2021, Lektor: Ing. Marcela PRAJOVÁ

Pripravili sme pre Vás odborný seminár zameraný na ročné zúčtovanie zo závislej činnosti a najnovšie legislatívne zmeny od roku 2021.

Daňová závierka 2020 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade až do tlačiva
ONLINE SEMINÁR, 29.1.2021, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Webinár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov PO so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania DzP PO s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej DzP PO, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2020, Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2021 a neskôr
ONLINE SEMINÁR, 10.2.2021, Lektor: Ing. Marcela PRAJOVÁ

Pripravili sme pre Vás odborný seminár zameraný na daň z príjmov FO a najnovšie legislatívne zmeny od roku 2021.

Praktické uplatňovanie DPH a Dane z príjmov v roku 2021
ONLINE SEMINÁR, 9.6.2021, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Webinár je zameraný predovšetkým na aktuálne problémy, okruhy a témy v oblasti dane z pridanej hodnoty a v oblasti dane z príjmov, ktoré treba riešiť v roku 2021.
Získajte všetky potrebné relevantné informácie pre vašu prax tak, aby ste predišli chybám a omylom.

Vybrané problémové oblasti zákona o DPH a Dane z príjmov
ONLINE SEMINÁR, 16.11.2021, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Pripravili sme pre vás praktický webinár zameraný na aktuálne otázky v Zákone o DPH a DANI Z PRÍJMOV, s ktorými sa musia vysporiadať daňové subjekty.
Zároveň vás informujeme o zavedení oznamovacej povinnosti platiteľov DPH súvisiace s využívaním bankových účtov na podnikanie s lehotou na oznámenie od 15. do 30. novembra 2021

Mzdová učtáreň na prelome rokov 2021/2022, kurzarbeit, stravovanie zamestnancov
ONLINE SEMINÁR, 14.12.2021, Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Webinár je tematicky zameraný hlavne na tému kurzarbeit, stravovanie zamestnancov a mzdovú problematiku na prelome rokov 2021/2022

Novely daňových zákonov 2022 - DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve
ONLINE SEMINÁR, 12.1.2022, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na rozsiahle zmeny v daňových pravidlách. Pripravili sme pre Vás webinár zameraný na komplexný výklad zmien v daňovej oblasti pre fyzické ako aj právnické osoby.
Národná rada schválila viaceré významné zmeny v oblasti zákona o DPH, ktoré nadobúdajú účinnosť už 15. novembra 2021 a časť zmien platí od roku 2022.
Významné zmeny sa zavádzajú v daňovom poriadku vo väzbe na index daňovej spoľahlivosti daňovníkov, bonusy pre spoľahlivých malusy pre neporiadnych. Zároveň treba včas zareagovať aj na zmeny v Zákone o dani z príjmov a v Zákone o účtovníctve.

Daň z príjmov FO za rok 2021, Daňové priznanie FO za rok 2021, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Zmeny zákona o Dani z príjmov od 1.1.2022
ONLINE SEMINÁR, 27.1.2022, Lektor: Ing. Marcela PRAJOVÁ

Pripravili sme pre Vás odborný webinár zameraný na daň z príjmov FO, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a najnovšie legislatívne zmeny od 1.1.2022.

Daňová závierka 2021 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2021 na praktickom príklade do nového tlačiva
ONLINE SEMINÁR, 11.2.2022, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Webinár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov PO so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania DzP PO s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí NOVÉHO daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej DzP PO, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Aktuálne problémy a zmeny v mzdovej učtárni, nový daňový bonus od 1.7.2022
ONLINE SEMINÁR, 14.6.2022, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Webinár je tematicky zameraný hlavne na tému daňový bonus od 1.7.2022, elektronické PN, zamestnávanie Ukrajincov a ďalšie dôležité zmeny.

Novela Zákonníka práce od 1.11.2022
ONLINE SEMINÁR, 18.10.2022, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Novela prináša transpozíciu smernice EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Novela prináša aj ďalšie dôležité zmeny, ktorých potreba vyplynula z praxe.

Novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023
ONLINE SEMINÁR, 12.12.2022, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Webinár je tematicky zameraný na nové mzdové parametre od 1.1.2023, novú odvodovú odpočítateľnú položku pre študentov a dôchodcov a na zmeny v sociálnom poistení a v Zákonníku práce.

Novely daňových zákonov 2023 - DPH, Daň z príjmov, Daňový poriadok
ONLINE WEBINÁR, 13.1.2023, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Pripravili sme pre Vás webinár zameraný na komplexný výklad pripravovaných zmien v daňovej oblasti od roku 2023 týkajúcich sa najmä platiteľov DPH (napr. mechanizmu odpočítania dane podmienených úhradou faktúr), ako aj zmeny v oblasti DANI Z PRÍJMOV, týkajúcej sa najmä úprav zákona v oblasti transferového oceňovania.

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2022, nový daňový bonus
ONLINE WEBINÁR, 30.1.2023, Lektor: Ing. Marcela PRAJOVÁ

Pripravili sme pre Vás odborný webinár zameraný na ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a najnovšie legislatívne zmeny od 1.1.2023.

Daňová závierka 2022 – zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na praktickom príklade do nového tlačiva
ONLINE WEBINÁR, 17.2.2023, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Pripravili sme pre Vás webinár zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov PO s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí NOVÉHO tlačiva daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov PO, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Pracovný pomer (uzatváranie a ukončovanie) a aktuality v sociálnom poistení v 3. štvrťroku
27.10.2023, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
ONLINE WEBINÁR

Seminár je zameraný na vybrané časti Zákonníka práce v oblasti pracovných pomerov, nová povinnosť pre zamestnávateľov v SP, novinky v dôchodkoch a materských dávkach

Aktuálne daňové témy DPH v roku 2023
1.12.2023, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY
ONLINE WEBINÁR

Pripravili sme pre Vás webinár zameraný na aktuálne témy problematiky DPH a pripravovaných legislatívnych zmien zákona o DPH pre rok 2024