Témy vzdelávacích programov


Manažérska komunikácia

Zvýšiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri komunikácii medzi rôznymi stupňami riadenia.

Empatia a sebapoznanie

Praktické využitie empatickej komunikácie ako efektívny spôsob dorozumievania sa v pracovných vzťahoch.

Asertivita

Asertivita ako snaha dosiahnúť uspokojivé riešenie problému na základe asertívnych práv a techník.

Riešenie konfliktných situácií

Získať účastníkov pre efektívne spôsoby riešenia konfiktov.

Stres a práca so stresom

Zvádanie záťažových situácií na pracovisku bez psychických porúch pre zvýšenie výkonn osti manažéra.

Zručnosti vedenia a motivácia

Identifikácia vlastného manažérskeho štýlu a využitie prirodzených predností manažérov.

Techniky rozhodovania a tvorivého riešenia problémov

Spôsoby ako podnietiť a využiť tvorivosti členov tímu.

Zručnosti vyjednávania a ovplyvňovania

Kroky vyjednávania a ovplyvňovania v pracovných a obchodných vzťahoch.

Tímová práca

Efektívna práca v tíme a tvorba stratégie ďalšieho postupu tímu.

Time manažment

Manažéri ocenia, že efektívne využitie ich času a času ďalších kolegov prispeje k dosiahnutiu cieľa.

Zvyšovanie výkonov pracovníkov

Aplikovať princípy koučovania v tíme a poznať rolu kouča.

Vedenie porád

Získať poznatky o princípoch efektívneho vedenia porád.

Riadenie a realizácia zmeny

Porozumieť procesu riadenia zmeny a využívať techniky na prekonávanie odporu voči zmenám.

Zručnosti hodnotenia pracovníkov

Zistenie úrovňe vlastných zručností vedenia hodnotiaceho rozhovoru a možnosti ich rozvoja.

Prezentačné zručnosti

Interaktívny spôsob ako si pripraviť presvedčivú a zaujímavú prezentáciu.

Riadenie projektov a projektových tímov

Pravidlá tvorby projektového tímu zabezpečujúceho realizáciu projektov.

Manažérska simulácia finančného riadenia

Simulačná hra manažérov formou sútaže tímov zameraná na kvalitu manažérskych rozhodnutí.

Zvýšenie odolnosti jednotlivca, súdržnosť tímov

Formou psychicko - fyzickej záťaže zvýšiť odolnosť manažérov voči napätiu.

Obchodné rokovania

Aplikovať princípy úspešnej obchodnej komunikácie za účelom zlepšenia vzájomných obchodných vzťahov.

Efektívna osobná asistentka

Zlepšenie plánovacích a organizačných schopností asistentky pre efektívnejší sekretariát.

Ekonomika pre neekonómov

Orientácia v základných ekonomických pojmoch pre efektívne využitie finančných zdrojov.

Účtovníctvo pre manažérov

Účtovníctvo ako dôležitá súčasť podnikového informačného systému pre kvalitné rozhodovanie manažéra.