Metodika výučby

  • Zážitkové formy
  • Modelové situácie
  • Videofeedback
  • Diskusné metódy
  • Hranie rolí
  • Nácvik zručností