Pripravujeme     ekonomické semináre


Ročné zúčtovanie dane a aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2024
26.1.2024, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
ONLINE WEBINÁR

Viac info, prihlasovanie...

Daňová závierka 2023 – zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2023 na praktickom príklade do nového tlačiva
8.2.2024, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY
ONLINE WEBINÁR

Webinár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí NOVÉHO tlačiva daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Viac info, prihlasovanie...