Kurzy podvojného účtovníctva


Kurz Vybrané témy z podvojného účtovníctva
Považská Bystrica, termín otvorenia podľa záujmu

Viac info, prihlasovanie...

Kurz PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
Považská Bystrica, termín otvorenia podľa záujmu

Rozsah kurzu: 40 hodín

Viac info, prihlasovanie...

Kurz Praktická aplikácia PÚ v softvéri OMEGA
Považská Bystrica, termín otvorenia podľa záujmu

Rozsah kurzu: 20 hodín

Viac info, prihlasovanie...

Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.