Kurz opatrovania

Miesto konania kurzu:     Púchov
Termín otvorenia kurzu: termín otvorenia podľa záujmu

Prihlasovanie

Meno: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Telefón: *
E-mail: *
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj

Podrobnejšie infromácie

Opatrovateľská starostlivosť je sociálna služba poskytovaná klientovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Pomoc klientom, upevňovať ich zdravie a zmierňovať ich utrpenie - to je náplň profesionálnej opatrovateľskej starostlivosti, ktorá umožňuje tieto ciele realizovať v praxi. Vykonáva ju opatrovateľský tím, ktorého práca je veľmi náročná, ale aj veľmi humánna a krásna Opatrovateľ je nablízku človeku v zložitej životnej situácii. Môže mu ju pomôcť zvládnuť, ak vykonáva svoju prácu s láskou a na vysokej profesionálnej úrovni. Preto musí ovládať nielen postupy rôznych výkonov, ale súčasne má vedieť správne pochopiť problematiku klienta a aktívne mu poskytovať takú starostlivosť, ktorá je pre neho v danej situácii najvhodnejšia, čiže snažiť sa tieto služby poskytovať v čo najvyššej kvalite, aby bol klient spokojný.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Ako poskytovať kvalitné opatrovateľské služby - to je náplňou tejto vzdelávacej aktivity. Kurz má modulovú štruktúru, ktorá sa podrobnejšie venuje problematike komplexnej profesionálnej opatrovateľskej starostlivosti, cez efektívnu komunikáciu s rôznymi typmi klientov až po poskytnutie prvej pomoci. Spojenie teórie s praxou je základným cieľom tejto tréningovej vzdelávacej aktivity. Zážitkvé cvičenia, simulácie reálnych situácií a tréning zručností je hlavným cieľom tohto vzdelávacieho procesu.

Profil absolventa

Absolvent tohto vzdelávacieho modulu si osvojí komplex odborných poznatkov a praktických základov opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti o klientov odkázaných na pomoc. Na základe nadobudnutých poznatkov a praktických zručností z pedagogickej, psychologickej, zdravotníckej, sociálnej a opatrovateľskej oblasti je schopný zabezpečiť nevyhnutnú komplexnú opatrovateľskú starostlivosť o klientov, v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami

Požadované vstupné vzdelanie

bez ohľadu na stupeň vzdelania

Rozsah vzdelávacej aktivity

Rozsah modulového tréningového kurzu je 224 hodín, z toho na teoretickú časť je vyčlenených 48 hodín a na praktickú časť176 hodín.

Modulová štruktúra obsahu vzdelávacej aktivity

Názov modulu Celkový počet hodín Teória Prax
Komunikácia v opatrovateľskej starostlivosti o klienta 40 10 30
Prvá pomoc v opatrovateľskej starostlivosti o klienta 40 15 25
Plán opatrovateľskej starostlivosti o klienta 40 23 17
Opatrovateľská starostlivosť o klienta v zariadení sociálnej starostlivosti (tréning zručností) 104 0 104
Spolu 224 48 176