Ročné zúčtovanie dane a aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2024

Nepremeškajte jedinečnú možnosť absolvovať tento špeciálny online webinár z pohodlia vášho domova či kancelárie. Využite efektívne prácu z domu a získajte potrebné informácie na jednom mieste.

Miesto:  ONLINE WEBINÁR - webinár bude k dispozícii ešte 7 dní po skončení
Termín: 26.1.2024

Lektor

RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
odborníčka na mzdovú problematiku

Účastnícky poplatok

55,- €

Program

 1. Mzdové parametre v r. 2024
  - Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, sadzby príplatkov
  - Parametre SP a ZP, maximálny VZ pre SP, minimálny preddavok zamestnanca v SP, maximálny DVZ a dávky
  - Daňové parametre v r. 2024, NČZD, DB
 2. Zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2024
  - Zmeny v dani zo závislej činnosti
  - Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024, príklady
  - Vylúčenie povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa od 1.1.2024, príklady
  - Informácie zverejňované SP zamestnávateľovi od 1.1.2024
  - Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky
 3. Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov
  - Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2024
  - Podmienky uplatňovania NČZD, DB mesačne
  - Termíny v súvislosti s RZD (potvrdenie, žiadosť, RZD)
  - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, RZD vs daňové priznanie
 4. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, sumy, podmienky nároku
  - Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, na manžela/manželku
  - NČZD – príspevky na DDS a celoeurópsky dôchodkový produkt
  - Daňový bonus na dieťa v RZD a v daňovom priznaní (možnosť douplatnenia príjmu manžela/manželky), Daňový bonus na zaplatené úroky
  - Uplatnenie poistného a príspevkov, potvrdenie na účely § 50
 5. Ročné zúčtovanie dane
  - Oslobodené príjmy, príspevky na rekreáciu a športovú činnosť v potvrdení a v RZD, Tlačivo RZD, výpočet dane
  - Vysporiadanie daňových nedoplatkov a preplatkov, oprava chýb

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 • Záväznú prihlášku pošlite e-mailom alebo vyplnením formulára nižšie
 • Platbu za seminár realizujte iba prevodom na uvedený účet
 • Na základe prijatej platby na účet Vám budú na e-mailovú adresu spolu s pracovnými materiálmi, zaslané podrobné informácie o tom, ako sa pripojíte na ONLINE sledovanie seminára (vopred si môžete vyskúšať, či Vám pripojenie bude fungovať.)
 • Otázky k semináru môžete posielať e-mailom na gabrisova@garand.sk

TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

 • Dostatočne rýchle internetové pripojenie pre sledovanie videa
 • Sledovanie je možné cez počítač, tablet aj mobil
 • Ďalšie podrobnosti o spôsobe pripojenia budú prihláseným účastníkom zaslané mailom pred termínom prednášky.

Ďalšie informácie

Začiatok ONLINE seminára o 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 260124
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku

Poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 260124
dňa
z účtu číslo
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj