AKTUALITY

DPH – najčastejšie chyby a problémy v praxi + nové príklady. Informácia k pripravovanej novele od 1.1.2019
Považská Bystrica, 16.11.2018, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY
Viac info, prihlasovanie...

Exekučné zrážky zo mzdy
Považská Bystrica, 22.11.2018, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
Viac info, prihlasovanie...

Zákon o DzP PO, daňové a nedaňové výdavky
Považská Bystrica, 16.1.2019, Lektor: Ing. Zdenka KOVÁČOVÁ
Viac info, prihlasovanie...

Ročné zúčtovanie dane 2018, daň zo závislej činnosti, novela 2019
Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3, 30.1.2019, Lektor: Ing. Marta BORÁKOVÁ FR SR Žilina
Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

Daňová závierka dane z príjmov PO 2018 – daňové priznanie na príklade až do tlačiva
Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3, 18.2.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov
Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

 

Ekonomické semináre           Kurzy opatrovania


Kurzy podvojného účtovníctva      NJ pre opatrovateľky


Účtovníctvo, mzdy                Preklady angličtina


Manažérske vzdelávanie      ACT for dependent people


Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.