AKTUALITY

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti
ONLINE SEMINÁR, 18.1.2021, Lektor: Ing. Marcela PRAJOVÁ

Pripravili sme pre Vás odborný seminár zameraný na ročné zúčtovanie zo závislej činnosti a najnovšie legislatívne zmeny od roku 2021.

Viac info, prihlasovanie...

Daňová závierka 2020 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade až do tlačiva
ONLINE SEMINÁR, 29.1.2021, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Webinár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov PO so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania DzP PO s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej DzP PO, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Viac info, prihlasovanie...

Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2020, Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2021 a neskôr
ONLINE SEMINÁR, 10.2.2021, Lektor: Ing. Marcela PRAJOVÁ

Pripravili sme pre Vás odborný seminár zameraný na daň z príjmov FO a najnovšie legislatívne zmeny od roku 2021.

Viac info, prihlasovanie...

 

Ekonomické semináre           Kurzy opatrovania


Kurzy podvojného účtovníctva      NJ pre opatrovateľky


Účtovníctvo, mzdy                Preklady angličtina


Manažérske vzdelávanie      ACT for dependent people


Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.