AKTUALITY

Aktuálne témy DANE Z PRÍJMOV a DPH
Považská Bystrica, 6.10.2020, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

ZRUŠENÉ z dôvodu rozhodnutia Ústredného krízového štábu

Aké sú lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 vo väzbe na COVID19? Bola už odvolaná mimoriadna situácia, aké to ma dopady na daňové povinnosti?
Využite NOVÚ možnosť - právo na odpočet „minulých daňových strát“ za rok 2015-2018 až do výšky 1.000.000 eur!!! Týka sa aj daňových subjektov, ktoré už podali DP.
Došlo k podstatnej zmene platenia preddavkov na DzP pre mnohé daňové subjekty, k úprave pravidiel pre uplatnenie výdavkov na PHL a položiek podmienených zaplatením. Ako posúdiť zdaniteľnosť príjmu dotácie na nájomne, prvá pomoc? Užitočné informácie pre uplatnenie daňových výdavkov, príklady z praxe v oblasti majetku...
Vybrané príklady na DPH z praxe - preukazovanie splnenia podmienok oslobodenia pri predaji tovaru do EU po 1.1.2020, príklady na odpočítanie DPH, vznik daňovej povinnosti...

Novely daňových zákonov 2021
Považská Bystrica, 4.12.2020

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

Aktuality v mzdovej učtárni 2021
Považská Bystrica, 11.12.2020

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

Daňová závierka 2020
Považská Bystrica, 29.1.2021

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

 

Ekonomické semináre           Kurzy opatrovania


Kurzy podvojného účtovníctva      NJ pre opatrovateľky


Účtovníctvo, mzdy                Preklady angličtina


Manažérske vzdelávanie      ACT for dependent people


Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.