Aktuálne     ekonomické semináre


Vybrané problémové oblasti zákona o DPH a Dane z príjmov
ONLINE SEMINÁR, 16.11.2021, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Pripravili sme pre vás praktický webinár zameraný na aktuálne otázky v Zákone o DPH a DANI Z PRÍJMOV, s ktorými sa musia vysporiadať daňové subjekty.
Zároveň vás informujeme o zavedení oznamovacej povinnosti platiteľov DPH súvisiace s využívaním bankových účtov na podnikanie s lehotou na oznámenie od 15. do 30. novembra 2021

Viac info, prihlasovanie...

Novely zákona o DPH a Dane z príjmov od 1.1.2022
3.12.2021, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

Mzdová učtáreň na prelome rokov 2021/2022
14.12.2021, Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

Daňová závierka 2021, praktický príklad na vyplnenie DP
11.2.2022, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO