Aktuálne     ekonomické semináre


Daňová závierka dane z príjmov po 2018 – daňové priznanie na príklade až do tlačiva
Považská Bystrica, 18.02.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Viac info, prihlasovanie...

Daňové priznanie DzP PO 2018, novela od 1.1.2019
Považská Bystrica, 7.3.2019, Lektor: Ing. Ľubica SEKERKOVÁ

V rámci komplexného príkladu k vyplneniu daňového priznania prierez celým zákonom o dani z príjmov a jeho novelami, ktoré nadobudli účinnosť v r. 2018 a majú dopad na vyplnenie tlačiva DP PO za rok 2018 - doplnenie výdavkov po zaplatení, spresnenie odpisu a tvorby OP k pohľadávkam v súvislosti so zmenou ZKR a Exekučného poriadku, náklady na dopravu do zamestnania a späť, zmeny v odpisovaní v súvislosti s kúpeľnou starostlivosťou, nový spôsob odpočtu nákladov na výskum a vývoj, zmeny v zrážkovej dani, zdaňovanie virtuálnych mien, tvorba a čerpanie príspevkov z kapitálového fondu z príspevkov – účet 413

Viac info, prihlasovanie...