Aktuálne     ekonomické semináre


NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV OD 1.1.2019 – DPH, DZP – rekreačné poukazy, daň z poistenia, e-kasa
Považská Bystrica, 11.1.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Od januára 2018 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov, so zameraním najmä na novelu zákona o DPH a novely dane z príjmov prijaté v roku 2018, a iné daňové zákony.

Viac info, prihlasovanie...

Zákon o DzP PO, daňové a nedaňové výdavky
Považská Bystrica, 16.1.2019, Lektor: Ing. Zdenka KOVÁČOVÁ

Seminár je zameraný na Zákon o DzP PO v znení platnom od 1.1.2018 a na správne vyčíslenie základu dane a posúdenie daňových výdavkov za rok 2018.

Viac info, prihlasovanie...

Ročné zúčtovanie dane 2018, daň zo závislej činnosti, novela 2019
Považská Bystrica, 30.1.2019, Lektor: Ing. Marta BORÁKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2019

Viac info, prihlasovanie...

Daňová závierka dane z príjmov po 2018 – daňové priznanie na príklade až do tlačiva
Považská Bystrica, 18.02.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Viac info, prihlasovanie...