Aktuálne     ekonomické semináre


DPH – pre každodennú prax
Považská Bystrica, 30.5.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť v oblasti DPH a DzP PO.

Viac info, prihlasovanie...