AKTUALITY

Vybrané problémové oblasti zákona o DPH a Dane z príjmov
ONLINE SEMINÁR, 16.11.2021, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Pripravili sme pre vás praktický webinár zameraný na aktuálne otázky v Zákone o DPH a DANI Z PRÍJMOV, s ktorými sa musia vysporiadať daňové subjekty.
Zároveň vás informujeme o zavedení oznamovacej povinnosti platiteľov DPH súvisiace s využívaním bankových účtov na podnikanie s lehotou na oznámenie od 15. do 30. novembra 2021

Viac info, prihlasovanie...

Novely zákona o DPH a Dane z príjmov od 1.1.2022
3.12.2021, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

Mzdová učtáreň na prelome rokov 2021/2022
14.12.2021, Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

Daňová závierka 2021, praktický príklad na vyplnenie DP
11.2.2022, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

 

Ekonomické semináre           Kurzy opatrovania


Kurzy podvojného účtovníctva      NJ pre opatrovateľky


Účtovníctvo, mzdy                Preklady angličtina


Manažérske vzdelávanie      ACT for dependent people


Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.