AKTUALITY

Novely daňových zákonov 2023 - DPH, Daň z príjmov, Daňový poriadok
ONLINE WEBINÁR, 13.1.2023, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Pripravili sme pre Vás webinár zameraný na komplexný výklad pripravovaných zmien v daňovej oblasti od roku 2023 týkajúcich sa najmä platiteľov DPH (napr. mechanizmu odpočítania dane podmienených úhradou faktúr), ako aj zmeny v oblasti DANI Z PRÍJMOV, týkajúcej sa najmä úprav zákona v oblasti transferového oceňovania.

Viac info, prihlasovanie...

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2022, nový daňový bonus
ONLINE WEBINÁR, 30.1.2023, Lektor: Ing. Marcela PRAJOVÁ

Pripravili sme pre Vás odborný webinár zameraný na ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a najnovšie legislatívne zmeny od 1.1.2023.

Viac info, prihlasovanie...

Daňová závierka 2022 – zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na praktickom príklade do nového tlačiva
ONLINE WEBINÁR, 17.2.2023, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Pripravili sme pre Vás webinár zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov PO s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí NOVÉHO tlačiva daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov PO, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Viac info, prihlasovanie...

 

Ekonomické semináre           Kurzy opatrovania


Kurzy podvojného účtovníctva      NJ pre opatrovateľky


Účtovníctvo, mzdy                Preklady angličtina


Manažérske vzdelávanie      ACT for dependent people


Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.