Pripravujeme     ekonomické semináre


Praktické uplatňovanie DPH a Dane z príjmov v roku 2021

POZOR     Zmena termínu     POZOR

ONLINE SEMINÁR, 9.6.2021, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Webinár je zameraný predovšetkým na aktuálne problémy, okruhy a témy v oblasti dane z pridanej hodnoty a v oblasti dane z príjmov, ktoré treba riešiť v roku 2021.
Získajte všetky potrebné relevantné informácie pre vašu prax tak, aby ste predišli chybám a omylom.

Viac info, prihlasovanie...