Pripravujeme     ekonomické semináre


Zákonník práce v praxi
Považská Bystrica, 29.10.2019, Lektor: JUDr. Ivana GAJDOŠÍKOVÁ

Cieľom školenia je získať prehľad, kde hľadať odpovede na dennodenné otázky súvisiace so Zákonníkom práce, ukázať účastníkom, že Zákonník práce má svoju logiku a veľa vecí sa dá logicky odvodiť.

Viac info, prihlasovanie...

Najčastejšie chyby a problémy DPH a dane z príjmov
Považská Bystrica, 12.11.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Seminár je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH a DANI Z PRÍJMOV na príkladoch z praxe.

Viac info, prihlasovanie...

MZDY – pracovný čas, mzdové zvýhodnenia, dohody, sociálne a zdravotné poistenie
Považská Bystrica, 20.11.2019, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na pracovný čas, mzdové zvýhodnenia a príplatky, na povinnosti a termíny voči sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Viac info, prihlasovanie...

Novely daňových zákonov - DPH, daň z príjmov a iné
Považská Bystrica, 29.11.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Viac info, prihlasovanie...