Pripravujeme     ekonomické semináre


E-kasa – používanie novej online RP od 1.4.2019
Považská Bystrica, 10.4.2019, Lektor: Ing. Marta BORÁKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na prechod zo starej ERP na novú on-line pokladnicu e-kasa od 1.4.2019 a e-kasa klient od 1.7.2019.

Viac info, prihlasovanie...

Rekreačné príspevky, príplatky od 1.5.2019, letné a vianočné odmeny, materská a rodičovská dovolenka komplexne
Považská Bystrica, 26.4.2019, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na aktuality v mzdovej učtárni – podmienky poskytovania rekreačných príspevkov, oslobodenie pri letných a vianočných odmenách, zmeny príplatkov za prácu od 1.5.2019 a tiež komplexný pohľad na materskú a rodičovskú dovolenku z pohľadu zamestnávateľa ale aj zamestnanca.

Viac info, prihlasovanie...