Pripravujeme     ekonomické semináre


Aktuality v mzdovej učtárni
Považská Bystrica, 26.10.2018, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je zameraný na pracovný čas, nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, pracovné cesty, dovolenky, nadčasy, príplatky, pohotovosť, dohody.

Viac info, prihlasovanie...

GDPR a ochrana osobných údajov v praxi
Považská Bystrica, 7.11.2018, Lektor: JUDr. Marcela Macová

Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom potrebné informácie v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na zvládnutie nových pravidiel v praxi. Všetky potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte zároveň možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú. V rámci školenia vám tiež ozrejmíme v akom rozsahu sa na vás vzťahuje nariadenie GDPR a v akom nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – keďže nie celý zákon sa vzťahuje na každý subjekt.

Viac info, prihlasovanie...

DPH – najčastejšie chyby a problémy v praxi + nové príklady. Informácia k pripravovanej novele od 1.1.2019
Považská Bystrica, 16.11.2018, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Seminár je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH na ďalších príkladoch z praxe, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.

Viac info, prihlasovanie...

Exekučné zrážky zo mzdy
Považská Bystrica, 22.11.2018, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce a podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia súdov a správnych orgánov, poradie a výpočet zrážok, postup a povinnosti zamestnávateľa.

Viac info, prihlasovanie...

Zákon o DzP PO, daňové a nedaňové výdavky
Považská Bystrica, 30.11.2018, Lektor: Ing. Zdenka KOVÁČOVÁ

Seminár je zameraný na Zákon o DzP PO v znení platnom od 1.1.2018 a na správne vyčíslenie základu dane a posúdenie daňových výdavkov za rok 2018.

Viac info, prihlasovanie...