Pripravujeme     ekonomické semináre


Vybrané témy DPH, Novela DPH 2023
ONLINE SEMINÁR, 30.11.2022, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Pripravili sme pre Vás najdôležitejšie vybrané témy Zákona o DPH a novinky v pripravovanej novele Zákona o DPH od roku 2023.

ZRUŠENÉ Z DÔVODU NESCHVÁLENIA NOVELY ZÁKONA O DPH NR SR
náhradný termín 13.1.2023

Novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023
ONLINE SEMINÁR, 12.12.2022, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Webinár je tematicky zameraný na nové mzdové parametre od 1.1.2023, novú odvodovú odpočítateľnú položku pre študentov a dôchodcov a na zmeny v sociálnom poistení a v Zákonníku práce.

Viac info, prihlasovanie...