Pripravujeme     ekonomické semináre


Novela Zákonníka práce
ONLINE SEMINÁR, 18.10.2022, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Novela prináša transpozíciu smernice EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Novela prináša aj ďalšie dôležité zmeny, ktorých potreba vyplynula z praxe.

Viac info, prihlasovanie...