Aktuálne     ekonomické semináre


E-kasa – používanie novej online RP od 1.4.2019
Považská Bystrica, 10.4.2019, Lektor: Ing. Marta BORÁKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na prechod zo starej ERP na novú on-line pokladnicu e-kasa od 1.4.2019 a e-kasa klient od 1.7.2019.

Viac info, prihlasovanie...

Rekreačné príspevky, príplatky od 1.5.2019, letné a vianočné odmeny, materská a rodičovská dovolenka komplexne
Považská Bystrica, 26.4.2019, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na aktuality v mzdovej učtárni – podmienky poskytovania rekreačných príspevkov, oslobodenie pri letných a vianočných odmenách, zmeny príplatkov za prácu od 1.5.2019 a tiež komplexný pohľad na materskú a rodičovskú dovolenku z pohľadu zamestnávateľa ale aj zamestnanca.

Viac info, prihlasovanie...

Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.