Aktuálne     ekonomické semináre


Zákonník práce v praxi
Považská Bystrica, 29.10.2019, Lektor: JUDr. Ivana GAJDOŠÍKOVÁ

Cieľom školenia je získať prehľad, kde hľadať odpovede na dennodenné otázky súvisiace so Zákonníkom práce, ukázať účastníkom, že Zákonník práce má svoju logiku a veľa vecí sa dá logicky odvodiť.

Viac info, prihlasovanie...

Najčastejšie chyby a problémy DPH a dane z príjmov
Považská Bystrica, 12.11.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Seminár je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH a DANI Z PRÍJMOV na príkladoch z praxe.

Viac info, prihlasovanie...

MZDY – pracovný čas, mzdové zvýhodnenia, dohody, sociálne a zdravotné poistenie
Považská Bystrica, 20.11.2019, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na pracovný čas, mzdové zvýhodnenia a príplatky, na povinnosti a termíny voči sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Viac info, prihlasovanie...

Novely daňových zákonov - DPH, daň z príjmov a iné
Považská Bystrica, 29.11.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Viac info, prihlasovanie...

Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.