Aktuálne     ekonomické semináre


Novely daňových zákonov 2022 - DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve
ONLINE SEMINÁR, 3.12.2021, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

SEMINÁR     ZRUŠENÝ

Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na rozsiahle zmeny v daňových pravidlách. Pripravili sme pre Vás webinár zameraný na komplexný výklad zmien v daňovej oblasti pre fyzické ako aj právnické osoby.
Národná rada schválila viaceré významné zmeny v oblasti zákona o DPH, ktoré nadobúdajú účinnosť už 15. novembra 2021 a časť zmien platí od roku 2022.
Významné zmeny sa zavádzajú v daňovom poriadku vo väzbe na index daňovej spoľahlivosti daňovníkov, bonusy pre spoľahlivých malusy pre neporiadnych. Zároveň treba včas zareagovať aj na zmeny v Zákone o dani z príjmov a v Zákone o účtovníctve.

Mzdová učtáreň na prelome rokov 2021/2022
ONLINE SEMINÁR, 14.12.2021, Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Webinár je tematicky zameraný na mzdovú problematiku na prelome rokov 2021/2022 a na nové zmeny od 1.1.2022.

Viac info, prihlasovanie...

Daň z príjmov FO za rok 2021, Daňové priznanie FO za rok 2021, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Zmeny zákona o Dani z príjmov od 1.1.2022
ONLINE SEMINÁR, 27.1.2022, Lektor: Ing. Marcela PRAJOVÁ

Pripravili sme pre Vás odborný webinár zameraný na daň z príjmov FO, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a najnovšie legislatívne zmeny od 1.1.2022.

Viac info, prihlasovanie...

Daňová závierka 2021, praktický príklad na vyplnenie DP
11.2.2022, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.