Aktuálne     ekonomické semináre


Daňová závierka dane z príjmov po 2018 – daňové priznanie na príklade až do tlačiva
Považská Bystrica, 18.02.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Viac info, prihlasovanie...

Daňové priznanie DzP PO 2018, novela od 1.1.2019
Považská Bystrica, 7.3.2019, Lektor: Ing. Ľubica SEKERKOVÁ

V rámci komplexného príkladu k vyplneniu daňového priznania prierez celým zákonom o dani z príjmov a jeho novelami, ktoré nadobudli účinnosť v r. 2018 a majú dopad na vyplnenie tlačiva DP PO za rok 2018 - doplnenie výdavkov po zaplatení, spresnenie odpisu a tvorby OP k pohľadávkam v súvislosti so zmenou ZKR a Exekučného poriadku, náklady na dopravu do zamestnania a späť, zmeny v odpisovaní v súvislosti s kúpeľnou starostlivosťou, nový spôsob odpočtu nákladov na výskum a vývoj, zmeny v zrážkovej dani, zdaňovanie virtuálnych mien, tvorba a čerpanie príspevkov z kapitálového fondu z príspevkov – účet 413

Viac info, prihlasovanie...

Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.