Aktuálne     ekonomické semináre


Praktické uplatňovanie DPH a Dane z príjmov v roku 2021

POZOR     Zmena termínu     POZOR

ONLINE SEMINÁR, 9.6.2021, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Webinár je zameraný predovšetkým na aktuálne problémy, okruhy a témy v oblasti dane z pridanej hodnoty a v oblasti dane z príjmov, ktoré treba riešiť v roku 2021.
Získajte všetky potrebné relevantné informácie pre vašu prax tak, aby ste predišli chybám a omylom.

Viac info, prihlasovanie...

Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.