Aktuálne     ekonomické semináre


DPH – najčastejšie chyby a problémy v praxi + nové príklady. Informácia k pripravovanej novele od 1.1.2019
Považská Bystrica, 16.11.2018, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Seminár je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH na ďalších príkladoch z praxe, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.

Viac info, prihlasovanie...

Exekučné zrážky zo mzdy
Považská Bystrica, 22.11.2018, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Seminár je tematicky zameraný na zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce a podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia súdov a správnych orgánov, poradie a výpočet zrážok, postup a povinnosti zamestnávateľa.

Viac info, prihlasovanie...

Zákon o DzP PO, daňové a nedaňové výdavky
Považská Bystrica, 16.1.2019, Lektor: Ing. Zdenka KOVÁČOVÁ

Seminár je zameraný na Zákon o DzP PO v znení platnom od 1.1.2018 a na správne vyčíslenie základu dane a posúdenie daňových výdavkov za rok 2018.

Viac info, prihlasovanie...

Ročné zúčtovanie dane 2018, daň zo závislej činnosti, novela 2019
Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3, 30.1.2019, Lektor: Ing. Marta BORÁKOVÁ FR SR Žilina

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

Daňová závierka dane z príjmov PO 2018 – daňové priznanie na príklade až do tlačiva
Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3, 18.02.2019, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov

Viac info, prihlasovanie... UŽ ČOSKORO

Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.