Aktuálne     ekonomické semináre


Vybrané témy DPH, Novela DPH 2023
ONLINE SEMINÁR, 30.11.2022, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Pripravili sme pre Vás najdôležitejšie vybrané témy Zákona o DPH a novinky v pripravovanej novele Zákona o DPH od roku 2023.

ZRUŠENÉ Z DÔVODU NESCHVÁLENIA NOVELY ZÁKONA O DPH NR SR
náhradný termín 13.1.2023

Novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023
ONLINE SEMINÁR, 12.12.2022, Lektor: RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Webinár je tematicky zameraný na nové mzdové parametre od 1.1.2023, novú odvodovú odpočítateľnú položku pre študentov a dôchodcov a na zmeny v sociálnom poistení a v Zákonníku práce.

Viac info, prihlasovanie...

Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.