Aktuálne     ekonomické semináre


Novely daňových zákonov 2023 - DPH, Daň z príjmov, Daňový poriadok
ONLINE WEBINÁR, 13.1.2023, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Pripravili sme pre Vás webinár zameraný na komplexný výklad pripravovaných zmien v daňovej oblasti od roku 2023 týkajúcich sa najmä platiteľov DPH (napr. mechanizmu odpočítania dane podmienených úhradou faktúr), ako aj zmeny v oblasti DANI Z PRÍJMOV, týkajúcej sa najmä úprav zákona v oblasti transferového oceňovania.

Viac info, prihlasovanie...

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2022, nový daňový bonus
ONLINE WEBINÁR, 30.1.2023, Lektor: Ing. Marcela PRAJOVÁ

Pripravili sme pre Vás odborný webinár zameraný na ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a najnovšie legislatívne zmeny od 1.1.2023.

Viac info, prihlasovanie...

Daňová závierka 2022 – zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na praktickom príklade do nového tlačiva
ONLINE WEBINÁR, 17.2.2023, Lektor: Ing. Soňa UGRÓCZY

Pripravili sme pre Vás webinár zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov PO s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí NOVÉHO tlačiva daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov PO, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Viac info, prihlasovanie...

Čo vám ponúkame

  • MPSVR SR akreditované vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • Akreditované vzdelávanie uchádzačov o zamestanie v zmysle akreditácie MŠ SR.
  • Komplexné formy vzdelávania manažérov na všetkých úrovniach riadenia.
  • Vzdelávacie kurzy pre účtovníkov a ekonómov zamerané na aktuálne zmeny zákonov a právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a miezd.
  • Kurzy nemeckého jazyka zamerané na komunikáciu s klientom v opatrovateľskej službe.
  • Prekladateľské služby z a do anglického jazyka – kvalitne, lacno, expresne.
  • Kompletné vedenie účtovníctva – podvojné, jednoduché, daňové.
  • Účtovné poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, evidencia DPH.
  • Mzdové účtovníctvo – kompletné spracovanie podkladov pre mzdy.