Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2022, nový daňový bonus

Pripravili sme pre Vás odborný webinár zameraný na ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a najnovšie legislatívne zmeny od 1.1.2023.

Nepremeškajte jedinečnú možnosť absolvovať tento špeciálny online webinár z pohodlia vášho domova či kancelárie. Využite efektívne prácu z domu a získajte potrebné informácie na jednom mieste.

Miesto:  ONLINE WEBINÁR - webinár bude k dispozícii ešte 7 dní po skončení
Termín: 30.1.2023

Lektor

Ing. Marcela PRAJOVÁ
Odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb. Od roku 1991 pracuje vo finančnej správe SR a od roku 2000 pôsobí ako metodička a daňová špecialistka na úseku dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov zo závislej činnosti. Má dlhoročné skúsenosti s lektorskou a publikačnou činnosťou.

Účastnícky poplatok

49,- €

Program

 1. Príjmy zo závislej činnosti
  - zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
  - príjmy vylúčené z predmetu dane
  - príjmy oslobodené od dane – napr. zmeny v súvislosti so stravovaním zamestnancov, oslobodené nepeňažné plnenie do 500 €
  - základ dane z príjmov zo závislej činnosti
 2. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
  - nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
  - nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
  - nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie
  - praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane
 3. Uplatnenie daňového bonusu – zmeny v roku 2022
  - uplatnenie daňového bonusu v období od 01.01.2022 do 30.06.2022 a  od 01.07.2022 do 31.12.2022
  - podmienky na uplatnenie daňového bonusu
  - preukazovanie nároku na daňový bonus
  - uplatnenie daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň
  - praktické príklady uplatnenia daňového bonusu
 4. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
  - podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
  - výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky
  - preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky
  - praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky
 5. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
  - podmienky na vykonanie RZD za rok 2022
  - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
  - lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
  - praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 6. Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
 7. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2023, napr.:
  - zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
  - zmeny v uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane - príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu

Program bude aktuálne doplnený o legislatívne zmeny prijaté do dňa konania webinára.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 • Záväznú prihlášku pošlite e-mailom alebo vyplnením formulára nižšie
 • Platbu za seminár realizujte iba prevodom na uvedený účet
 • Na základe prijatej platby na účet Vám budú na e-mailovú adresu spolu s pracovnými materiálmi, zaslané podrobné informácie o tom, ako sa pripojíte na ONLINE sledovanie seminára (vopred si môžete vyskúšať, či Vám pripojenie bude fungovať.)
 • Otázky k semináru môžete posielať e-mailom na gabrisova@garand.sk
 • Záznam webinára bude pre prihlásených účastníkov k dispozícii ešte 7 dní po skončení

TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

 • Dostatočne rýchle internetové pripojenie pre sledovanie videa
 • Sledovanie je možné cez počítač, tablet aj mobil
 • Ďalšie podrobnosti o spôsobe pripojenia budú prihláseným účastníkom zaslané mailom pred termínom prednášky.

Ďalšie informácie

Začiatok ONLINE seminára o 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 300123
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku

Poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 300123
dňa
z účtu číslo
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj