Ročné zúčtovanie dane 2019, daň zo závislej činnosti, novela 2020

Seminár je tematicky zameraný na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2020

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
              (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior)
Termín: 17.1.2020

Lektor

Ing. Marta BORÁKOVÁ
FR SR Žilina

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program

 • Vysporiadanie zrazených preddavkov na daň zo ZČ za rok 2019
 • Druhy zdaniteľných príjmy zo ZČ, príjmy oslobodené a vylúčené z predmetu dane
 • Príspevky na rekreáciu zamestnancov, zvýšenie daňového bonusu na dieťa, oslobodené nepeňažné plnenie (ubytovanie) a ďalšie
 • Vyhlásenie k zdaneniu príjmov a vplyv na daň
 • Zníženie základu dane o NČ ZD a preukazovanie nároku na ich uplatnenie
 • Daňový bonus, nezaopatrené dieťa, sústavná príprava na budúce povolanie
 • Daňový bonus na úroky z hypotéky
 • Príjmy vyplácané zamestnávateľom za vyslanie na prácu v zahraničí
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
 • Kedy má zamestnanec povinnosť podať daňové priznanie
 • Vystavenie Potvrdenia o vyplatených príjmoch zo závislej činnosť
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane pre rok 2019
 • Opravné, dodatočné hlásenie, opravný prehľad
 • Tlačivá k DZP ZČ platné na r. 2019
Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od roku 2020
 • Zníženie administratívnej záťaže pri príjmoch zo závislej činnosti - možnosť požiadať o vykonania RZ elektronicky
 • Zmeny pri preukazovaní nároku na daňový bonus
 • Zánik povinnosti predkladania potvrdení o návšteve školy a o poberaní dôchodku
 • Oslobodenie nových benefitov u zamestnanca - vzdelávanie zamestnanca, príspevok na preventívnu lek. prehliadku, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, ubytovanie poskytnuté zamestnancovi, príspevok za zásluhy v oblasti športu
 • Tlačivá platné pre rok 2020
 • Diskusia

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 170120
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 170120
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj