Ročné zúčtovanie dane 2018, daň zo závislej činnosti, novela 2019

Seminár je tematicky zameraný na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2019

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
              (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior)
Termín: 30.1.2019

Lektor

Ing. Marta BORÁKOVÁ
FR SR Žilina

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program

 1. Daň z príjmov zo závislej činnosti
  - Vysporiadanie zrazených preddavkov na daň za rok 2018, vykonanie ročného zúčtovania.
  - Povinnosť zamestnanca podať daňové priznanie typ A, B.
  - Zdaniteľné príjmy zo ZČ, príjmy oslobodené a vylúčené z predmetu dane
  - Vyhlásenie k zdaneniu príjmov a vplyv na daň.
  - Zníženie základu dane o NČ ZD a preukazovanie nároku na uplatnenie.
  - Daňový bonus, nezaopatrené dieťa, sústavná príprava na budúce povolanie.
  - Daňový bonus a príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.
  Tlačivá:
  - Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania,
  - Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosť,
  - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň,
  - Hlásenie o vyúčtovaní dane pre rok 2018
  - Opravné, dodatočné hlásenie, opravný prehľad.
 2. Zmeny ZDP platné pre rok 2019
  - oslobodenie príspevku na rekreácie
  - zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa do 6 rokov veku
  - oslobodené nepeňažné plnenie vo forme ubytovania už aj za rok 2018
  - oslobodenie plnenia športových reprezentantov už aj za rok 2018
 3. Tlačivá k DZP ZČ platné na rok 2019

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 300119
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku
- za účasť na každom 3. seminári počas kalendárneho roka zľava vo výške 10%

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 300119
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj