Novela zákonníka práce od 4.4.2020, aktuality súvisiace s mimoriadnou situáciou

Seminár je tematicky zameraný novelu Zákonníka práce od 4.4.2020, na mimoriadne opatrenia súvisiace s pandémiou a na kľúčové ustanovenia Zákonníka práce pre reštart ekonomiky.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
              (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior)
Termín: 23.6.2020

Lektor

RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
odborníčka na mzdovú problematiku

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, textové materiály a občerstvenie

Program

 1. Pracovný čas po novele Zákonníka práce od 4.4.2020 (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
  - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času vrátane pravidiel počas krízovej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky, čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
  - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
  - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia od 4.4.2020, podmienky,
  - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
  - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
  - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
  - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
  - Evidencia pracovného času a nadčasu
 2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
  - Za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
  - Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
  - Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno
 3. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
  - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty, povinné voľno po pracovnej ceste
 4. Prekážky v práci - druhy prekážok v práci, prekážky s náhradou a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania, prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
  - OČR z hľadiska Zákonníka práce vs. dávka ošetrovné od 27.3.2020
  - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch, prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
 5. Dovolenka
  - Základná výmera dovolenky v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
  - Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom prac. čase
  - Posudzovanie OČR, PN pre dovolenku
  - Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
  - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny (zmeny v mimoriadnej situácii), podmienky
  - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky, prečerpaná dovolenka
 6. Pohotovosť - nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
  - Výkon práce počas pohotovosti
 7. Diskusia k aktuálnym opatreniam v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 230620
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 230620
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj