Zákonník práce v praxi

Cieľom školenia je získať prehľad, kde hľadať odpovede na dennodenné otázky súvisiace so Zákonníkom práce, ukázať účastníkom, že Zákonník práce má svoju logiku a veľa vecí sa dá logicky odvodiť.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
              (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior)
Termín: 29.10.2019

Lektor

JUDr. Ivana GAJDOŠÍKOVÁ
advokát s praxou v zastupovaní klientov aj na strane zamestnancov aj na strane zamestnávateľov, správca konkurznej podstaty, školiteľ Zákonníka práce cca 8 rokov

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program

Základné zásady Zákonníka práce
  • Pojmy zamestnanec, zamestnávateľ, odstúpenie od zmluvy, dohoda o zrážkach zo mzdy, lehoty, doby, doručovanie
  • Pracovný pomer, pracovná zmluva, skúšobná doba, práva a povinnosti zamestnancov, pracovný pomer na dobu určitú, neurčitú, pracovná cesta, ukončenie pracovného pomeru - všeobecne
  • Výpoveď, výpovedné doby, okamžité skončenie pracovného pomeru, porušenie pracovnej disciplíny – závažné, menej závažné, uplatnenie nároku z neplatného skončenia pracovného pomeru - súdne, mimo súdne, pracovný posudok, pracovný poriadok
  • Pracovný čas, rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, pružný pracovný čas, začiatok a koniec pracovného času
  • Dovolenka, plán dovoleniek, zmenovosť, nadčasy
  • Mzda, dohoda o zrážkach zo mzdy, zákonné zrážky, zrážky na základe dohody, mzda za prácu nadčas, prácu vo sviatok,
  • Prekážky v práci na strane zamestnanca – PN, ošetrenie člena rodiny, účasť na svadbe, pohrebe, BOZP z pohľadu Zákonníka práce,
  • Náhrada škody, druhy škody, dohoda o hmotnej zodpovednosti, druhy všeobecnej a osobitnej zodpovednosti za škodu zamestnanca a zamestnávateľa
  • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Diskusia

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 291019
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku
- za účasť na každom 3. seminári počas kalendárneho roka zľava vo výške 10%

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 291019
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj