Rekreačné príspevky, príplatky od 1.5.2019, letné a vianočné odmeny, materská a rodičovská dovolenka komplexne

Seminár je tematicky zameraný na aktuality v mzdovej učtárni – podmienky poskytovania rekreačných príspevkov, oslobodenie pri letných a vianočných odmenách, zmeny príplatkov za prácu od 1.5.2019 a tiež komplexný pohľad na materskú a rodičovskú dovolenku z pohľadu zamestnávateľa ale aj zamestnanca.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
              (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior)
Termín: 26.4.2019

Lektor

RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
odborníčka na mzdovú problematiku

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program

 1. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019
  - Podmienky pre poskytnutie rekreačného príspevku, oprávnené výdavky, dokladovanie, žiadosť, rekreačný poukaz, platba zamestnanca
  - Rekreácia u szčo, príklady
 2. Letné a vianočné odmeny, zmeny v r.2019
  - Oslobodenie od dane/poistného v r. 2019 – novela zákona od 5/2019
  - Letná a vianočná odmena v Potvrdení o zdaniteľnom príjme za rok 2019, v RZD a v rzzp, príklady
 3. Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu v noci - sadzby od 1.5.2019, podmienky
 4. Materská a rodičovská dovolenka komplexne.
  - Materská a rodičovská dovolenka podľa Zákonníka práce
  - Materské matky, materské otca – podmienky nároku, ochranná lehota
  - Výška materského, určenie DVZ
  - Materské dohodára, štatutára
  - Oznamovacie povinnosti voči SP a ZP – materské matky, materské otca, rodičovská dovolenka, matka na materskej bez poberania materského
  - Zistenie nároku na dovolenku v súvislosti s materskou a rodičovskou dovolenkou
  - Evidenčný list dôchodkového poistenia
  - Poistenie štátom na dôchodkové poistenie počas MD, RD, povinnosti poistenca
  - Poistenie štátom na zdravotné poistenie počas MD, RD od 30.12.2018, povinnosti poistenca
  - Práca popri materskej a rodičovskej dovolenky – platenie poistného a vykazovanie

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 260419
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku
- za účasť na každom 3. seminári počas kalendárneho roka zľava vo výške 10%

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 260419
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj