Aktuality v mzdovej učtárni 2020/2021

Seminár je tematicky zameraný na mzdovú problematiku počas mimoriadnej situácie a na nové zmeny od 1.1.2021.

Nepremeškajte jedinečnú možnosť absolvovať tento špeciálny online seminár z pohodlia vášho domova či kancelárie. Využite efektívne prácu z domu a získajte potrebné informácie na jednom mieste.

Miesto:   ONLINE SEMINÁR
Termín: 11.12.2020

Lektor

RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
odborníčka na mzdovú problematiku

Účastnícky poplatok

43,- €

Program

 1. Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
  - Možnosť predlžovania PP na dobu určitú
  - Výmera dovolenky v r.2020/2021, výpočet nároku na dovolenku – starostlivosť o dieťa, dlhodobé ošetrovné, prekážka na strane zamestnávateľa
  - Podmienky nároku na ošetrovné po 23.9.2020
  - Úrazový príplatok pri PN – COVID 19
  - Pandemický rodičovský príspevok vs rodičovská dovolenka
  - Otázky a odpovede
 2. Prehľad zmien v mzdových predpisoch za 2. polrok 2020
  - Predkladanie ELDP do SP
  - Úprava dôchodkového veku, 13. dôchodok v r. 2020
 3. Zmeny v mzdovej učtárni v r. 2021
  - Minimálna mzda 2021, zmeny v príplatkoch a súvisiace úpravy
  - Daňové parametre, zmeny týkajúce sa príjmu zo závislej činnosti
  - Zmeny nezdaniteľných častí, daňového bonusu na deti, postupov pri RZD
  - Letná, vianočná odmena a rekreačný príspevok v r. 2021
  - Zmeny v dokladovaní dôchodku u zamestnávateľa
  - Elektronické oznamovanie do ZP
  - Sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2021
  - Zavedenie identifikačného čísla sociálneho poistenia od 1.1.2021
  - Zmeny v ošetrovnom v r. 2021
  - „Kurzarbeit“ a ďalšie meny v sociálnom poistení
  - Tehotenská dávka a tehotenský príspevok – pripravovaná zmena od 4/2021
  - Minimálny dôchodok
  - Zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody študentov, stravné, dovolenky,...)
  - Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR)
 4. Ročné zúčtovanie dane za rok 2020
  - Povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov, lehoty, formy dokladov
  - Rekreačné príspevky, príspevky na športovú činnosť dieťaťa, letné a vianočné odmeny v potvrdení o zdaniteľnom príjme a v RZD
  - Nezdaniteľné časti, dôchodcovia, NČ na manžela/manželku, kúpeľná starostlivosť, DDS
  - Daňový bonus na dieťa, DB na zaplatené úroky
  - Výpočet dane a vysporiadanie daňových nedoplatkov a preplatkov
 5. Diskusia

Vyhradenie práva na úpravu programu podľa schválených predpisov v čase konania vzdelávacej aktivity.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 • Záväznú prihlášku pošlite e-mailom alebo vyplnením formulára nižšie
 • Platbu za seminár realizujte iba prevodom na uvedený účet
 • Na základe prijatej platby na účet Vám budú na e-mailovú adresu spolu s pracovnými materiálmi, zaslané podrobné informácie o tom, ako sa pripojíte na ONLINE sledovanie seminára (vopred si môžete vyskúšať, či Vám pripojenie bude fungovať.)
 • Otázky k semináru môžete posielať e-mailom na gabrisova@garand.sk

TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

 • Dostatočne rýchle internetové pripojenie pre sledovanie videa
 • Sledovanie je možné cez počítač, tablet aj mobil
 • Ďalšie podrobnosti o spôsobe pripojenia budú prihláseným účastníkom zaslané mailom pred termínom prednášky.

Ďalšie informácie

Začiatok ONLINE seminára o 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 111220
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku

Poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 111220
dňa
z účtu číslo
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj