Aktuality v mzdovej učtárni a povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov

Seminár je tematicky zameraný na aktuality v mzdovej učtárni – minimálna mzda 2020, zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti a nové legislatívne zmeny v mzdovej oblasti.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
              (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior)
Termín: 28.1.2020

Lektor

RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
odborníčka na mzdovú problematiku

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program

 • Minimálna mzda 2020 a súvisiace úpravy
 • Dane, sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2020
 • Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti, zaokrúhľovanie, brutácia príjmu, benefity zamestnancov oslobodené od dane, zmeny v nezdaniteľných častiach, elektronické doručovanie
 • Dokladovanie daňového bonusu od 1.12.2019
 • Športové poukazy
 • Zmeny v platení poistného u dôchodcov
 • Zmluvy o výkone funkcie športového odborníka – zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení
 • Zmeny v dôchodkovom veku (prípadne v dôchodkoch)
 • Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR) – zmeny v Zákonníku práce, v sociálnom poistení, prípadne ďalšie zmeny týkajúce sa mzdovej učtárne
 • Vyhlásenie k dani z príjmov, zmena od 1.1.2020
 • Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
 • Rodičovský príspevok v r. 2020 – podmienky nároku na vyšší príspevok
 • Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2.kategórie
 • Ročný výkaz o zamestnávaní ZŤP
 • Vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnom príjme

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 280120
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 280120
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj