MZDY – pracovný čas, mzdové zvýhodnenia, dohody, sociálne a zdravotné poistenie

Seminár je tematicky zameraný na pracovný čas, mzdové zvýhodnenia a príplatky, na povinnosti a termíny voči sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
              (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior)
Termín: 20.11.2019

Lektor

RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
odborníčka na mzdovú problematiku

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program

 1. Pracovný čas, nadčas.
  - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, nadčas
 2. Mzda, mzdové zvýhodnenia, sviatok, náhradné voľno
  - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
  - Príplatky za sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažené prostredie
  - Príplatky za nadčas, za prácu vo sviatok, náhradné voľno
 3. Dovolenka, priemerný zárobok.
  - Výpočet nároku na dovolenku, krátenie, priemerný zárobok, náhrada mzdy
 4. Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky
 5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  - Druhy dohôd, odmeňovanie dohodárov, povinné príplatky
 6. Pracovný pomer a dohoda v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky, oznamovanie
  - Pracovné pomery – oznamovacie povinnosti voči SP a ZP pri vzniku, skončení, termíny
  - Pracovný pomer s odvodovou úľavou na SP
  - Dohody – pravidelný, nepravidelný príjem, oznamovanie do SP a ZP, termíny
  - DoBPŠ a dohody dôchodcov s uplatnenou výnimkou
  - Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania
 7. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
  - Vymeriavací základ pre SP a ZP, odpočítateľná položka na ZP
  - Vykazovanie pracovného pomeru a dohôd do SP
  - Príjmy po skončení zamestnania a príjmy počas materskej a rodičovskej dovolenky
  - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom v SP a ZP, vykazovanie DoBPŠ a dohôd dôchodcov v SP,
  - Evidenčný list dôchodkového poistenia

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 201119
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku
- za účasť na každom 3. seminári počas kalendárneho roka zľava vo výške 10%

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 201119
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj