Aktuality v mzdovej učtárni

Seminár je zameraný na pracovný čas, nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, pracovné cesty, dovolenky, nadčasy, príplatky, pohotovosť, dohody.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
              (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior)
Termín: 26.10.2018

Lektor

RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
odborníčka na mzdovú problematiku

Účastnícky poplatok

43,- € - obsahuje organizačné náklady, textové materiály a občerstvenie

Program

 1. Pracovný čas počas pracovnej cesty,
  - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty, príplatky
  - Povinné voľno po pracovnej ceste
 2. Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
  - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času
  - Pružný pracovný čas, konto pracovného času
  - Nadčas pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, náhradné voľno
 3. Dovolenky
  - Výpočet nároku na dovolenku, krátenie,
  - Pravidlá pre poskytovanie dovolenky, kedy o dovolenke rozhoduje zamestnanec,
  - Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 4. Príplatky - mzdové zvýhodnenia – nároky, výška, kombinácie, výnimky
  - Príplatky za sobotu a nedeľu od 1.5.2018, príplatok za nočnú prácu od 1.5.2018
  - Príplatky za nadčas, za prácu vo sviatok
  - Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
  - Príplatky vo verejnej službe, sadzby , nároky
 5. Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky
 6. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  - Odmeňovanie dohodárov, povinné príplatky od 1.5.2018
  - Podmienky vykonávania práce mladistvých na dohody
  - dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie, predčasní starobní dôchodcovia

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 261018
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku
- za účasť na každom 3. seminári počas kalendárneho roka zľava vo výške 10%

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 261018
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj