Exekučné zrážky zo mzdy

Seminár je tematicky zameraný na zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce a podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia súdov a správnych orgánov, poradie a výpočet zrážok, postup a povinnosti zamestnávateľa.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
              (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior)
Termín: 22.11.2018

Lektor

RNDr. Jana MOTYČKOVÁ
odborníčka na mzdovú problematiku

Účastnícky poplatok

43,- € - obsahuje organizačné náklady, textové materiály a občerstvenie

Program

  1. Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky;
  2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa;
  3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka;
  4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY;
  5. Vyživované osoby.
  6. Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018, zníženie nepostihnuteľnej sumy.
  7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.
  8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.
  9. Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa;
  10. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 221118
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku
- za účasť na každom 3. seminári počas kalendárneho roka zľava vo výške 10%

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 221118
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj