E-kasa – používanie novej online RP od 1.4.2019

Seminár je tematicky zameraný na prechod zo starej ERP na novú on-line pokladnicu e-kasa od 1.4.2019 a e-kasa klient od 1.7.2019.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
              (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior)
Termín: 10.4.2019

Lektor

Ing. Marta BORÁKOVÁ
FR SR Žilina

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program

Program seminára k zákonu č. 289/2008 z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v zn. n.p. – zmeny v roku 2019

 1. Pokladnica e-kasa, on-line registračná pokladnica, virtuálna registračná pokladnica
 2. Vymedzenie základných pojmov
 3. Prechod zo starej ERP na novú on-line pokladnicu e-kasa
 4. Povinnosť podnikateľa používať pokladnicu e-kasa v prechodnom období od 1.4.2019
 5. Povinnosť všetkých podnikateľov používať pokladnicu e-kasa klient od 1.7.2019
 6. Požiadavky na pokladnicu e-kasa klient
 7. Spôsob registrácie pokladnice e-kasa
 8. Zrušenie starého DKP a pridelenie nového DKP
 9. Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska
 10. Rozsah údajov zasielaných podnikateľom do systému e-kasa
 11. Doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa
 12. Vyhotovenie intervalovej a prehľadovej uzávierky
 13. Prerušenie prevádzky pokladnice e-kasa
 14. Ukončenie používania pokladnice e-kasa
 15. Zabezpečenie a prepadnutie on-line registračnej pokladnice
 16. Správne delikty, sankcie

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 100419
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku
- za účasť na každom 3. seminári počas kalendárneho roka zľava vo výške 10%

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 100419
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj