Daň z príjmov FO za rok 2021, Daňové priznanie FO za rok 2021, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Zmeny zákona o Dani z príjmov od 1.1.2022

Pripravili sme pre Vás odborný webinár zameraný na daň z príjmov FO, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a najnovšie legislatívne zmeny od 1.1.2022.

Nepremeškajte jedinečnú možnosť absolvovať tento špeciálny online webinár z pohodlia vášho domova či kancelárie. Využite efektívne prácu z domu a získajte potrebné informácie na jednom mieste.

Miesto:  ONLINE WEBINÁR
Termín: 27.1.2022

Lektor

Ing. Marcela PRAJOVÁ
Odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb.
Od roku 1991 pracuje vo finančnej správe SR a od roku 2000 pôsobí ako metodička a daňová špecialistka na úseku dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov zo závislej činnosti. Má dlhoročné skúsenosti s lektorskou a publikačnou činnosťou.

Účastnícky poplatok

45,- €

Program

 1. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2021, resp. v priebehu roku 2021
  - Zákon č. 301/2019 Z. z. – napr. definovanie pojmu mikrodaňovník, doprava zamestnanca na miesto výkonu práce a späť
  - Zákon č. 416/2020 Z. z. – napr. zúženie okruhu oslobodených príjmov zo závislej činnosti, plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, zmeny v uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane, zmena v definícii pojmu mikrodaňovník, zmeny vo vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
  - Zákon č. 76/2021 Z. z.– finančný príspevok na stravovanie
  - Zákon č. 257/2021 Z. z. – dotácia na podporu stravovacích návykov a daňový bonus
  - Zákon č. 310/2021 Z. z. – poukázanie podielu zaplatenej dane
 2. Vyčíslenie jednotlivých čiastkových základov dane z príjmov fyzických osôb so zameraním na čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti a čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
 3. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – podmienky na vykonanie ročného zúčtovania, žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania
 4. Vybrané oblasti – špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, uplatnenie vybraných daňových výdavkov, aktuálne problémy z praxe
 5. Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2021
 6. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2021 – zmeny v tlačive daňového priznania typ B, komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania typ B, povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, platba dane
 7. Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
 8. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2022 a neskôr
  - Zákon č. 301/2019 Z. z. – oslobodenie príjmov zo závislej činnosti
  - Zákon č. 416/2020 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, preddavky na daň
  - Zákon č. 215/2021 Z. z. – oslobodenie podpory v čase skrátenej práce
  - ČPT 627 – zmeny v súvislosti s podávaním prehľadu, registračná povinnosť
 9. Diskusia a odpovede na dopyty (aj počas webinára)

Vyhradenie práva na úpravu programu podľa schválených predpisov v čase konania vzdelávacej aktivity.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 • Záväznú prihlášku pošlite e-mailom alebo vyplnením formulára nižšie
 • Platbu za seminár realizujte iba prevodom na uvedený účet
 • Na základe prijatej platby na účet Vám budú na e-mailovú adresu spolu s pracovnými materiálmi, zaslané podrobné informácie o tom, ako sa pripojíte na ONLINE sledovanie seminára (vopred si môžete vyskúšať, či Vám pripojenie bude fungovať.)
 • Otázky k semináru môžete posielať e-mailom na gabrisova@garand.sk
 • Záznam webinára bude pre prihlásených účastníkov k dispozícii ešte 7 dní po skončení

TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

 • Dostatočne rýchle internetové pripojenie pre sledovanie videa
 • Sledovanie je možné cez počítač, tablet aj mobil
 • Ďalšie podrobnosti o spôsobe pripojenia budú prihláseným účastníkom zaslané mailom pred termínom prednášky.

Ďalšie informácie

Začiatok ONLINE seminára o 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 270122
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku

Poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 270122
dňa
z účtu číslo
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj