Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2020, Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2021 a neskôr

Pripravili sme pre Vás odborný seminár zameraný na daň z príjmov FO a najnovšie legislatívne zmeny od roku 2021.

Nepremeškajte jedinečnú možnosť absolvovať tento špeciálny online seminár z pohodlia vášho domova či kancelárie. Využite efektívne prácu z domu a získajte potrebné informácie na jednom mieste.

Miesto:   ONLINE SEMINÁR
Termín: 10.2.2021

Lektor

Ing. Marcela PRAJOVÁ
Odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb. Od roku 1991 pracuje vo finančnej správe SR a od roku 2000 pôsobí ako metodička a daňová špecialistka na úseku dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov zo závislej činnosti. Má dlhoročné skúsenosti s lektorskou a publikačnou činnosťou.

Účastnícky poplatok

43,- € (V prípade seminára prezenčne bude cena 49,-€)

Program

 1. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou pre rok 2020
  • Zákon č. 228/2019 Z. z. – príspevok za zásluhy v športe
  • Zákon č 301/2019 Z. z. – napr.:
   - Definícia vkladu
   - Príjmy oslobodené od dane z príjmov zo závislej činnosti
   - Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení vyplatených, resp. poskytnutých držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
   - Ocenenie výdavku v súvislosti s virtuálnou menou
   - Náhrada za stratu zdaniteľného príjmu
   - Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva
   - Zaokrúhľovanie
  • Zákon č. 315/2019 Z. z. – sadzba dane
  • Zákon č. 316/2019 Z. z. – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
  • Zákon č. 319/2019 Z. z.– príspevok na športovú činnosť dieťaťa
  • Zákon č. 462/2020 Z. z. – ubytovanie
  • Zákon č. 46/2020 Z. z. – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
  • Zákon č. 67/2020 Z. z. – lex corona
  • Zákon č. 198/2020 Z. z. – výdavky na pohonné látky
 2. Vyčíslenie jednotlivých čiastkových základov dane z príjmov fyzických osôb so zameraním na čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
 3. Vybrané oblasti – špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane týkajúce sa fyzickej osoby, uplatnenie vybraných daňových výdavkov vrátane výdavkov súvisiacich s ochorením COVID-19, aktuálne problémy z praxe
 4. Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2020
 5. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2020 – zmeny v tlačive daňového priznania typ B
 6. Komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania typ B, povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, platba dane, platenie preddavkov
 7. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2021 a neskôr
  • Zákon č. 301/2019 Z. z. – napr.:
   - Mikrodaňovník
   - Doprava zamestnanca na miesto výkonu práce a späť
   - Nepeňažný príjem zamestnanca oslobodený od dane
  • Zákon č. xxx/2020 Z. z. – číslo parlamentnej tlače 199
   - Definícia daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
   - Zmeny v oslobodených príjmoch
   - Zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť
   - Zmena výšky daňového bonusu nadväzne na vek dieťaťa
 8. Diskusia a odpovede na dopyty (aj počas seminára)

V nadväznosti na legislatívne zmeny, môže byť program upravený.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 • Záväznú prihlášku pošlite e-mailom alebo vyplnením formulára nižšie
 • Platbu za seminár realizujte iba prevodom na uvedený účet
 • Na základe prijatej platby na účet Vám budú na e-mailovú adresu spolu s pracovnými materiálmi, zaslané podrobné informácie o tom, ako sa pripojíte na ONLINE sledovanie seminára (vopred si môžete vyskúšať, či Vám pripojenie bude fungovať.)
 • Otázky k semináru môžete posielať e-mailom na gabrisova@garand.sk

TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

 • Dostatočne rýchle internetové pripojenie pre sledovanie videa
 • Sledovanie je možné cez počítač, tablet aj mobil
 • Ďalšie podrobnosti o spôsobe pripojenia budú prihláseným účastníkom zaslané mailom pred termínom prednášky.

Ďalšie informácie

Začiatok ONLINE seminára o 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 100221
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku

Poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 100221
dňa
z účtu číslo
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj