Daň z príjmov FO, novela 2020

Seminár je tematicky zameraný na zdaňovanie príjmov fyzických osôb za rok 2019, vyčíslenie daňovej povinnosti a zmeny Zákona o DzP FO od roku 2020.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
              (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior)
Termín: 5.2.2020

Lektor

Ing. Marta BORÁKOVÁ
FR SR Žilina

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program

Zdaňovanie príjmov za rok 2019 a vyčíslenie daňovej povinnosti

 • Aktuálne zmeny v zdaňovaní príjmov z podnikania, SZČO, prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu, ostatné príjmy u FO platné pre rok 2019
 • Príjmy oslobodené od dane, vylúčené z predmetu dane
 • Vyčíslenie základu dane za rok 2019
 • Nedaňové výdavky, daňové výdavky
 • Vyčíslenie a uplatnenie daňovej straty
 • Nezdaniteľné časti základu dane v nadväznosti na aktívne a pasívne príjmy, daňový bonus, NČ ZD na kúpeľnú starostlivosť, rekreačné poukazy
 • Daňové priznanie za rok 2019
 • Praktické príklady
Zmeny zákona o dani z príjmov od roku 2020
 • Podpora malých a stredných podnikov zavedenie definície mikrodaňovník – daňové zvýhodnenia (zmena podmienok odpočtu daňovej straty, zmena v odpisovaní hmotného majetku)
 • Zníženie sadzby dane u fyzických osôb
 • Osobitný spôsob odpisovania elektromobilov
 • Zmena platenia preddavkov na daň FO, (zvýšenie hranice príjmov, zjednodušenie výpočtu)
 • Zvýšenie nezdaniteľnej časti ZD na daňovníka
 • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
Diskusia

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 050220
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 050220
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj