Kurz Praktická aplikácia PÚ v softvéri OMEGA

Miesto konania kurzu:     Považská Bystrica
Termín otvorenia kurzu: rok 2014 (termín otvorenia podľa záujmu)

Prihlasovanie

Meno: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Telefón: *
E-mail: *
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj

Rozsah kurzu: 20 hodín

  • pokladničné operácie
  • sklad
  • evidencia DNM a DHM
  • účtovné odpisy
  • bankové účty
  • evidencia pohľadávok
  • evidencia záväzkov
  • praktický príklad na vedenie účtovníctva
  • účtovná uzávierka