Kurz PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Miesto konania kurzu:     Považská Bystrica
Termín otvorenia kurzu: rok 2014 (termín otvorenia podľa záujmu)

Prihlasovanie

Meno: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Telefón: *
E-mail: *
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj

Rozsah kurzu: 40 hodín

  Základy podvojného účtovníctva
 • právna úprava účtovníctva
 • účtovníctvo ako informačný systém
 • členenie majetku, vlastného imania a záväzkov
 • typické zmeny súvahových stavov
 • účtovanie nákladov a výnosov, zisťovanie VH
 • účtovná dokumentácia
 • Účtovanie v jednotlivých účtových triedach
 • účtovanie DNM a DHM
 • účtovanie zásob
 • účtovanie na finančných účtoch
 • zúčtovacie vzťahy
 • zúčtovanie so zamestnancami a ŠR
 • zúčtovanie na účtoch vlastného imania
 • vybrané účtovné prípady v ÚT 5 Náklady
 • vybrané účtovné prípady v ÚT 6Náklady
 • zúčtovanie na účtoch účtovej triedy 7