Vybrané problémové oblasti zákona o DPH a dane z príjmov

Pripravili sme pre vás praktický webinár zameraný na aktuálne otázky v Zákone o DPH a DANI Z PRÍJMOV, s ktorými sa musia vysporiadať daňové subjekty.
Zároveň vás informujeme o zavedení oznamovacej povinnosti platiteľov DPH súvisiace s využívaním bankových účtov na podnikanie s lehotou na oznámenie od 15. do 30. novembra 2021

Nepremeškajte jedinečnú možnosť absolvovať tento špeciálny online webinár z pohodlia vášho domova či kancelárie. Využite efektívne prácu z domu a získajte potrebné informácie na jednom mieste.

Miesto:   ONLINE WEBINÁR
Termín: 16.11.2021

Lektor

Ing. Soňa UGRÓCZY
Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva.

Účastnícky poplatok

43,- €

Program

I. BLOK - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY:

 1. Nákup automobilu a uplatnenie DPH režimu (obstaranie v tuzemsku, zo zahraničia – nové auto, ojazdené auto, kúpa od fyzickej osoby)
 2. Prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctvo - upozornenie na chyby, servis vs. oprava a ako má byť správne fakturácia, dodanie na základe zmluvy o dielo vs. kúpno predajnej zmluvy
 3. Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch z praxe – predaj tovaru, nadobudnutie tovaru, tovar z inštaláciou montážou, prijaté preddavky, prijaté služby zo zahraničia z EU, z tretích štátov, refakturácia, tuzemský prenos daňovej povinnosti bezodplatné dodanie a iné
 4. Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady neuznania odpočítania DPH z aplikačnej praxe; vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, odpočet DPH z minulých rokov)
 5. Obchodovanie s tovarom a súvisiace preukazovanie oslobodenia od dane – predaj do EU, predaj do tretieho štátu, trojstranný obchod
 6. Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH § 38pozor na časté chyby (predaj nehnuteľností a uplatnenie správneho režimu dane, predaj bytov a povinnosť vrátenia DPH, prenájom bytov po 1.1.2019 a daňové riziká)
 7. Praktické informácie pre podanie daňového priznania ONE STOP SHOP
 8. Oprava základu dane § 25 – reklamácia tovaru v EU, skonto na kúpený tovaru z EU, dotácia na nájomné, § 25a oprava základu dane pri nezaplatení pohľadávky
 9. Zmluvné sankcie ako odplata s DPH pri poskytovaní služieb – pozor na plnenia za protihodnotu

II. BLOK - DAŇ Z PRÍJMOV:

 1. Pravidlá pre umorovanie daňovej straty v zdaňovacom období 2020, 2021 – obdobie počas ktorých možno uplatniť daňovú stratu, podmienky jej odpočítania, zánik práva na odpočet, súbeh daňových strát podľa starých a nových pravidiel
 2. Uplatňovanie daňových výdavkov spoločnosti na príkladoch z praxe
 3. Daňové a odvodové povinnosti pri vyplácaní dividendy (podielu na zisku) slovenskému spoločníkovi – okamih zdanenia, povinnosti pri výplate

III. BLOK - OZNAMOVANIE BANKOVÝCH ÚČTOV:

 1. Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov (termín od 15.11.2021), rozšírenie inštitútu ručenia za daň za nezaplatenú DPH, prehodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti podnikateľov

Vyhradenie práva na úpravu programu podľa schválených predpisov v čase konania vzdelávacej aktivity.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 • Záväznú prihlášku pošlite e-mailom alebo vyplnením formulára nižšie
 • Platbu za seminár realizujte iba prevodom na uvedený účet
 • Na základe prijatej platby na účet Vám budú na e-mailovú adresu spolu s pracovnými materiálmi, zaslané podrobné informácie o tom, ako sa pripojíte na ONLINE sledovanie seminára (vopred si môžete vyskúšať, či Vám pripojenie bude fungovať.)
 • Otázky k semináru môžete posielať e-mailom na gabrisova@garand.sk
 • Záznam webinára bude pre prihlásených účastníkov k dispozícii ešte 7 dní po skončení

TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

 • Dostatočne rýchle internetové pripojenie pre sledovanie videa
 • Sledovanie je možné cez počítač, tablet aj mobil
 • Ďalšie podrobnosti o spôsobe pripojenia budú prihláseným účastníkom zaslané mailom pred termínom prednášky.

Ďalšie informácie

Začiatok ONLINE seminára o 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 161121
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku

Poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 161121
dňa
z účtu číslo
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj