Praktické uplatňovanie DPH a Dane z príjmov v roku 2021

Webinár je zameraný predovšetkým na aktuálne problémy, okruhy a témy v oblasti dane z pridanej hodnoty a v oblasti dane z príjmov, ktoré treba riešiť v roku 2021.
Získajte všetky potrebné relevantné informácie pre vašu prax tak, aby ste predišli chybám a omylom.

Nepremeškajte jedinečnú možnosť absolvovať tento špeciálny online webinár z pohodlia vášho domova či kancelárie. Využite efektívne prácu z domu a získajte potrebné informácie na jednom mieste.

POZOR     Zmena termínu     POZOR

Miesto:   ONLINE WEBINÁR
Termín: 9.6.2021

Lektor

Ing. Soňa UGRÓCZY
Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva.

Účastnícky poplatok

43,- € (V prípade seminára prezenčne bude cena 49,-€)

Program

I. BLOK – oblasť DPH

 1. Registrácia pre DPH pri dodaní stavebného pozemku (pozor na počítanie obratu, prijaté zálohy na budúce dodanie)
 2. Kedy fakturovať služby zahraničnému odberateľovi so slovenskou daňou a kedy bez dane? (čo má vplyv na fakturáciu, ako postupovať, vykazovať poskytnuté služby)
 3. Uplatňovanie nulovej sadzby DPH na respirátory (uvádzanie vo výkazoch, odpočítanie DPH 2020 a následný predaj v roku 2021)
 4. Dotácia na nájomné z Ministerstva hospodárstva SR a uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní DPH
 5. Vznik daňovej povinnosti (nesprávne vystavené faktúry za prijaté služby zo zahraničia – otázka vzniku DP, odpočtu DPH z týchto faktúr, refakturácia prepravy do EU, fakturácií energií skutočný odber resp. paušál, skonto na kúpený tovaru z EU – oprava ZD, nákup tovaru od zahraničnej osoby v SR a iné)
 6. Vybrané príklady na odpočítanie dane (vznik práva na odpočet DPH na príkladoch, časové uplatnenia práva na odpočítanie dane)
 7. Lehoty na preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru – predaj do EU, vývoz tovaru do tretích krajín zmeny od 1.1.2021
 8. Zmeny v tlačive daňového priznania DPH od 1.1.2021 (vykazovanie trojstranného obchodu po novom, prijaté služby z EU a tretích krajín, vykazovanie opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke)
 9. Stručná informácia k zmene pravidiel na e-shopy od 1.7.2021

II. BLOK – oblasť DAŇ Z PRÍJMOV

 1. Dotácie na nájomné, iné dotácie – daňový a účtovný dopad (do ktorého obdobia účtovať, dohoda o zľave po zostavení účtovnej závierky)
 2. Vybrané aplikačné problémy z oblasti majetku s vplyvom na daň (predaj majetku v 6. odpisovej skupine (budova) – uplatnenie daňových odpisov, dopad na základ dane; ocenenie majetku pre daňovú základňu; technické zhodnotenie vs. opravy)
 3. Uplatňovanie výdavkov spoločnosti na príkladoch z praxe (náhrady za používanie vlastných zariadení na homeoffice, PHL, reklama počas pandémie, limit na daňovo uznanú tvorba sociálneho fondu pri účtovnej strate, nepreukázané poradenské služby a iné)
 4. Nepeňažné benefity pre zamestnancov ako daňové výdavky spoločnosti (napr. pitný režim; karta vodiča; jazykové kurzy pre zamestnancov, očná prehliadka; dovolenka nad limit zákona; auto na súkromné účely)
 5. Platenie preddavkov na daň z príjmov PO v preddavkovom období 2021
 6. Medzinárodne zdanenie (prijaté služby na montážnom projekte v tretej krajine, licenčné poplatky napr. za kúpu softvéru, kedy sa uplatní zrážková daň a kedy nie,)
 7. Diskusia

Vyhradenie práva na úpravu programu podľa schválených predpisov v čase konania vzdelávacej aktivity.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 • Záväznú prihlášku pošlite e-mailom alebo vyplnením formulára nižšie
 • Platbu za seminár realizujte iba prevodom na uvedený účet
 • Na základe prijatej platby na účet Vám budú na e-mailovú adresu spolu s pracovnými materiálmi, zaslané podrobné informácie o tom, ako sa pripojíte na ONLINE sledovanie seminára (vopred si môžete vyskúšať, či Vám pripojenie bude fungovať.)
 • Otázky k semináru môžete posielať e-mailom na gabrisova@garand.sk
 • Záznam webinára bude pre prihlásených účastníkov k dispozícii ešte 7 dní po skončení

TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

 • Dostatočne rýchle internetové pripojenie pre sledovanie videa
 • Sledovanie je možné cez počítač, tablet aj mobil
 • Ďalšie podrobnosti o spôsobe pripojenia budú prihláseným účastníkom zaslané mailom pred termínom prednášky.

Ďalšie informácie

Začiatok ONLINE seminára o 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 90621
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku

Poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 90621
dňa
z účtu číslo
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj